Archív kategorií: Niečo z histórie

Ladislav CHUDÍK: Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo – audio (10.12.1982)

Ladislav CHUDÍK: Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo – audio (10.12.1982)

indikator

Ladislav CHUDÍK: Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo
zľava: M.Kožiak, St.Kratochvíl, l. Chudík, I. Šípoš, J. Šípošová Antalová

Príhovor Ladislava CHUDÍKA na celoštátnom stretnutí československých psychológov v Bratislave (10.12.1982), venovanom “Hudbe a slovu v psychohygiene a psychoterapii”. Dôsledkom, na vtedajšie pomery nanajvýš odvážneho “Dobrého slova Čechom a Slovákom súcim na slovo”, ktoré sa podarilo nejako prepašovať aj do vysielania Čs. rozhlasu bolo, že maestro Chudík bol urgentne predvolaný “na koberec”  ÚV KSS.

Poznámka administrátorov  tejto stránky J.f.K a J.k.O.: 
Nebýva zvykom, že administrátor webovej stránky sa akokoľvek mieša do jej obsahu. Náhoda však chcela, že na rube vyššie uvedenej fotografie sme objavili rukopis majstra Chudíka, v ktorom karhá autora Psychobalzamu, za námet k legendárnemu príhovoru. Dr. Kožiak nám z neznámych dôvodov, bránil zverejneniu tohto "pokarhania". Po roku nášho naliehania, to nakoniec vzdal a ticho súhlasil so slovami: však uvidíme čo to prinesie.:) V každom prípade je to Corpus delicti, ktorý stojí za to zverejniť. Domnievame sa!

Chudík rukopis

To, že nešlo o bežný seminár potvrdzuje aj skutočnosť, že vtedajší, osvietený predseda Československej psychologickej spoločnosti ČSAV, prof. Damián Kováč, DrSc. zvolal v deň konania seminára, celkom výnimočne, zasadanie jeho predsedníctva do Bratislavy. Všetci jeho členovia sa seminára "povinne" zúčastnili. Lámal sa chlieb! Išlo o to - posúdiť, či metóda založená na sugescii a muzikoterapii je pavedou, nástrojom ideologickej diverzie, alebo či skutočne, vedecky odôvodnene, pomáha ľuďom. Rôznych strážcov tam bolo vtedy neúrekom. Napriek tomu sme v tom boji vtedy celkom slušne obstáli. O to viac dnes stúpa hodnota slov,ktoré tam predniesol Ladislav Chudík. Seminára sa zúčastnilo cca 300 českých a slovenských psychológov! Takto postupne, evolučne, dozrievala "nežná revolúcia". Vedy sme to ani netušili. :) Vládol nám hlboký socializmus!
Pozvánka BOS SPS SAV

Ladislav CHUDÍK: Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo.

Prof. Stanislav Kratochvíl, CSc. a Doc. Ladislav Chudík, národný umelec v priateľskej konzultácii na Psychologickom pracovisku Čs. rozhlase v Bratislave.

Ladislav CHUDÍK: Dobrô slovo Čechom a Slovákom súcim na slovo.
Autogramiáda samizdatových audio kópií.

 

Nôžka  Lábočka  Noženka – recituje Ladislav Chudík

(Krištáľové krídlo 2002)

1 ikonka na web site