Archív kategorií: o liečivých tónoch

O vplyve hudby na správanie a prežívanie človeka vieme toho iste všetci dosť. Podobný, možno povedať ešte výraznejší a neurofyziologicky čistejší účinok majú aj nehudobné zvuky rôznej frekvencie, intenzity a fázového posunu. Zvlášť účinné, pre potreby neurofyziologickej optimalizácie činnosti mozgu sú napr. duálne binaurálne zvuky s miernym frekvenčným alebo fázovým posunom. Mozog je jemná rôsolovitá (štruktúra) suspenzia, ktorá okrem spracovávania pocitov , vnemov, myslenia a mnohých iných funkcií aj inak reaguje na vonkajšie podnety.
Asi je vhodné zmieniť sa o jednoduchom fígle, ktorý prístroje AVS a ADS využívajú. Ak napr. prehrávame prostredníctvom slúchadiel v jednom uchu 124 Hz/s a v druhom uchu 114 Hz/s – s opačnou fázou, v mozgu sa to vyskladá tak, že tých 100 Hz sa vzájomne neutralizuje, anihiluje a na mozog pôsobí len 10 hz. Čo je frekvencia bioprúdov činnosti mozgu známa ako alfa hladina +/-. Inak pomerne ťažko dosiahnuteľná, hoci rôznymi autosugestívnymi a meditačnými postupmi, ľudstvom odjakživa využívanými.

Moderné AVS neurotechnológie pomáhajú prežiť v dnešnom svete

Moderné AVS neurotechnológie pomáhajú prežiť v dnešnom svete. 

 

 

AVS neurotechnológie môžu byť mimoriadne užitočné aj v dnešných časoch celosvetovej pandémie koronavírusu. 

 

Nielenže zvyšujú mentálny potenciál človeka a jeho výkonnosť, ale aj zmierňujú vplyv stresu a prispievajú tým  k  zlepšovaniu imunologických reakcií organizmu. 

Moderné AVS neurotechnológie používajú mnohí umelci, športovci, herci,politici, vedci, ...

Už v nedávnej minulosti ich úspešne používali mnohí umelci, športovci, herci,politici, vedci, …

Viac TU

AVS hladiny vedomia
O Autorovi: Ako prežiť v dnešnom svete?
Jan Valuch (ml.) 

Jan Valuch

študoval filozofiu, psychológiu, štandardnú medicínu a medicínu alternatívnu. V oblasti "vied o zdraví", alternativnej medicíny a osobného rozvoja vyzkúšal a používá desiatky nejrôznějších metód, počínajúc jógou,cez NLP, mentálneho programovania až po jedinečné liečebné a rozvojové postupy.
Spoločne so svojím otcom založil spoločnost Galaxy a vytvoril z nej najväčšiu firmu v tomto odbore v Európe.Je prezidentom WAAT (World Asociation of AVS technology). Má najväčšiu zásluhu na rozšírení AVS technologie a ďalších psychotechnológií v Strednej Európe. Publikoval stovky populárne-vedeckých článkov, predovšetkým o mozgu a neurotechnologiách. Je autorom dvoch mimoriadnych publikácií. V súčasnosti pôsobí ako mentálný kouč.
Jan Valuch - Ako prežiť v dnešnom svete 3
Jan Valuch – Ako prežiť v dnešnom svete

Publikácia je dostupná TU

Hits: 18

synchronizácia hemisfér mozgu

Synchronizácia hemisfér mozgu

Máme to vo vlastných rukách.
Máme to vo vlastných silách.

„Všetko na svete je vibrácia.“ Albert Einstein

O „hladinách vedomia” známych ako beta, alfa, theta a delta, vie verejnosť už aj u nás. Aj  vďaka Autogénnemu tréningu J.H. Schultza, Silvovej metóde ovládania vedomia, Relaxačno-aktivačnej metóde českého psychológa prof. M. Machača, J. Valacha známeho popularizátora neurotechnológií v Európe, zakladateľa spoločnosti Galaxy. V súčasnosti sa pri synchronizácii hemisfér mozgu   využíva popri zvykovej aj vizuálnu stimulácia. Úspešne sa uplatňuje nielen pri liečbe  viacerých mozgových porúch (napr. LMD – ľahké mozgové dysfunkcie), ale aj pri zlepšovaní výkonnosti pri učení ( Superlearning) a v iných oblastiach, napr.športovej  psychológie.

AVS šport 2

Dnes sú už vo všeobecnom povedomí aj informácie o tom, ktorá hladina je spojená s akým frekvenčným rozsahom. Napr. je známe, že hladina, označovaná ako alfa, sa spája s frekvenciami od približne 7 do približne 14 Hz a touto frekvenciou je myslená frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorá sprevádza hladinu alfa.

Synchronizácia hemisfér mozgu
vlny – frekvencie – chvenie – všade vôkol

Na internete dostupný software  Natura Soun Therapy využíva  v praxi poznatok o schopnosti mozgu nalaďovať sa na rozličné frekvencie, ak je vystavený ich pôsobeniu. Bežne náš mozog prechádza v priebehu dňa spontánne rozličnými fázami, kedy sa prelaďuje z jednej frekvencie do druhej, takmer neustále, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vo chvíľach, keď sa potrebujeme koncentrovať na nejakú činnosť, je frekvenčná aktivita mozgu iná ako vo chvíľach, keď odpočívame, iná je, keď vykonávame logické operácie a zase iná, keď vnímame napr. hudbu, alebo prírodnú scenériu, ktorá nás uchvacuje.

Výskumníci vedomia z Monroeovho inštitútu (Virginia, USA) prišli na to, že ak je mozog vystavený pôsobeniu dvoch vzájomne podobných zvukových frekvencií cez stereo-slúchadlá, dôjde k jeho naladeniu sa na tretiu frekvenciu, ktorá predstavuje frekvenčný rozdiel pôsobiacich zvukov. Napr. ak do jedného ucha prichádza zvuk o kmitočte 440 Hz a do druhého 444 Hz, mozog sa naladí na frekvenciu 4 Hz. Tomuto javu sa hovorí „odozva na frekvenciu” (v angl. frequency following response). Túto v skutočnosti neexistujúcu frekvenciu (lebo mozog si ju vytvoril sám) možno následne namerať na EEG prístroji ako elektrickú aktivitu mozgovej kôry. Dôležité pritom je to, že na danú frekvenciu – v našom príklade je to 4 Hz – sa naladí mozog celý, teda obe jeho hemisféry, ktoré inak vykazujú rozdiely vo svojej elektrickej aktivite.
Man vs. Woman
Man vs. Woman
Je vhodné uviesť, že v tomto príklade ide o dosť veľké zjednodušenie kvôli vysvetleniu. Mnohokrát sa totiž nesprávne uvádza, že mozog je vyladený celý iba napr. na frekvenciu 4 Hz alebo 7 Hz, čo nie je pravda; na túto frekvenciu sa vyladia iba určité oblasti či štruktúry v mozgu. Ostatné sú vyladené na iné frekvencie. Ani počas spánku nie je celý mozog naladený iba vo frekvenciách theta či delta.

Synchronizácia hemisfér mozgu.

Pri používaní dnes už ľahko dostupných prístrojov s rôznymi programami  teda nevylaďujeme mozog na jednu jedinú frekvenciu, pretože jednotlivé nahrávky obsahujú veľký počet rozličných frekvencií akoby „navrstvených na seba”, ktoré cielene vylaďujú rôzne štruktúry v mozgu do požadovanej frekvencie. Podstatné je však to, že obe hemisféry sú zosynchronizované vo svojej aktivite.
Synchronizácia hemisfér mozgu
Brainwave-Frequency-Chart

Stručný popis hladín vedomia.

Delta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov.

Theta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. •      3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým

Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.
Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií. V tejto hladine sa objavujú emócie obáv, hnevu, prekvapenia, ale napr. aj a hladu. V tejto hladine prebieha naše logické myslenie, lineárne úvahy a analytický pohľad na svet.

Pokračujúce výskumy rozličných vzorcov mozgových vĺn, spojených s rôznymi stavmi vedomia priniesli objav nových frekvenčných pásiem, resp. “hladín vedomia”. Zistilo sa, že niektoré stavy hlbokej meditácie, extázy, inšpirácie či mimotelové zážitky vykazujú frekvenciu ešte menšiu, než 0,5 Hz – v týchto prípadoch je mozgová aktivita tak spomalená, že frekvencia sa pohybuje v rozmedzí štvrť cyklu za sekundu, ba dokonca ešte pomalšie. Toto frekvenčné pásmo bolo pomenované hladina Epsilon. Na to, aby boli takéto ultrapomalé frekvencie mozgových vĺn vôbec merateľné, bolo nutné upraviť meracie prístroje EEG.
Vyššia Beta/Gamma/Lambda: 40 – 500 Hz. Donedávna chýbal dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak výskumy niektorých bádateľov (napr. Neuroscience Unit pri University of Birmingham; Center for Neuroacoustic Research a i.) priniesli poznatky o tom, že aj aktivita mozgu na frekvenciách v pásme od 40 Hz vyššie sa spája s niektorými stavmi vedomia, ako napr. mystická extáza (Lambda – cca 200 Hz).

Hlavný pôvodný zdroj (krátený, upravený a doplnený).

Synchronizácia hemisfér mozgu.
AVS – technológia kniha

Neurotechnologie - Valuch brožúra

 

 

 

 

 

 

Viac na

GALAXY CZ                                                                                 GALAXY SK

blog Synchronizácia hemisfér mozgu napísal, zostavil a editoval PhDr. Milan Kožiak

Ďaľšie voľne použité pramene : AUDIOVIZUÁLNA STIMULÁCIA     AKO TO FUNGUJE?    ZVUKY A VEDOMIE

Hits: 781

unikátny malý program nielen pre lepšiu relaxáciu a spánok (free)

unikátny malý program nielen pre lepšiu relaxáciu a spánok (free)

Názvy jednotlivých statických programovaných nahrávok Natura Sound Therapy

 1. 1.           Rozšírené vedomie
  2.            Energetický rast
  3.            Najvyššie sebauvedomenie
  4.            Mentálne osvieženie
  5.            Najvyššia koncentrácia
  6.            Duševné povzbudenie
  7.            Povznesenie
  8.            Tvorivá vizualizácia 1
  9.            Tvorivá vizualizácia 2
  10.            Hlboká meditácia 1
  11.            Hlboká meditácia 2
  12.            Hlboká meditácia 3
  13.            Hlboká meditácia 4
  14.            Posilnenie imunitného systému
  15.            Uvoľnenie 1
  16.            Uvoľnenie 2
  17.            Uvoľnenie 3
  18.            Uvoľnenie 4
  19.            Uvoľnenie 5
  20.            Vnútorný mier
  21.            Stíšenie
  22.            Riešenie problému
  23.            Zlepšenie učenia
  24.            Zlepšenie nálady 1
  25.            Zlepšenie nálady 2
  26.            Vnútorný radca
  27.            Optimálne zdravie
  28.            Regulácia napätia
  29.            Liečenie tela 1
  30.            Liečenie tela 2
  31.            Liečenie tela 3
  32.            Uvoľnenie pre spánkom
  33.            Nostalgická ospalosť
  34.            Snenie
  35.            Privolanie spánku
  36.            Stíšenie
  37.            Ticho
  38.            Hlboký spánok
 2. unikátny malý program nielen pre lepšiu relaxáciu a spánok (free)
  unikátny malý program nielen pre lepšiu relaxáciu a spánok (free)
 3. Free program NATURA SUOND THERAPY si môžete stiahnuť tu: NATURA SUOND THERAPY
 4. Pri jeho aplikácii je potrebné používať slúchadlá, ktoré zakryjú celé uši. 

  unikátny malý program nielen pre lepšiu relaxáciu a spánok (free)
  slúchadlá

Čo robiť ak spánok neprichádza

Špeciálne zvuky ako jemná vibračná masáž mozgu

Hits: 87

AVS špeciálne zvuky ako jemná vibračná masáž mozgu

AVS špeciálne zvuky ako jemná vibračná masáž mozgu.

O vplyve hudby na správanie a prežívanie človeka vieme toho iste všetci dosť. Podobný, možno povedať ešte výraznejší a neurofyziologicky čistejší účinok majú aj nehudobné zvuky rôznej frekvencie, intenzity a fázového posunu. Zvlášť účinné, pre potreby neurofyziologickej optimalizácie činnosti mozgu sú napr. duálne binaurálne zvuky s miernym frekvenčným alebo fázovým posunom. Mozog je jemná rôsolovitá (štruktúra) suspenzia, ktorá okrem spracovávania pocitov , vnemov, myslenia a mnohých iných funkcií aj inak reaguje na vonkajšie podnety.
Asi je vhodné zmieniť sa o jednoduchom fígle, ktorý prístroje AVS a ADS využívajú. Ak napr. prehrávame prostredníctvom slúchadiel v jednom uchu 124 Hz/s a v druhom uchu 114 Hz/s – s opačnou fázou, v mozgu sa to vyskladá tak, že tých 100 Hz sa vzájomne neutralizuje, anihiluje a na mozog pôsobí len 10 hz. Čo je frekvencia bioprúdov činnosti mozgu známa ako alfa hladina +/-. Inak pomerne ťažko dosiahnuteľná, hoci rôznymi autosugestívnymi a meditačnými postupmi, ľudstvom odjakživa využívanými.

binaural-beats

Mozog túto externú frekvenciu absorbuje, ľahko ju príjme, splynie s ňou a doslova sa lieči, zotavuje. Čiže nemôžeme hovoriť o nejakej manipulácii, alebo zásahu do organizmu ako je to v prípade, napr. medikamentov. Väčšina ľudí nemá ani šajnu o tom ako účinkuje napr. taký aspirín a predsa ho bez zábran užíva. Tých 10 Hz/s prirodzene nepočujeme, ľudské ucho počuje zvuky od 15 – 20 Hz/s. Tých 10 Hercov už vyvoláva len vibrácie, s ktorými mozog ľahko rezonuje. To, že sa v mozgu skutočne vyskladá z pôvodných 124 a 114 Hz len 10 HZ sa dá ľahko dokázať rôznymi experimentmi. Najlepší dôkazom je pochopiteľne EEG.
Pokiaľ ide o CNS, takéto vibrácie dokázateľne veľmi jemne zasahujú mozgovú hmotu, až na úrovni synaptických spojení nervových vlákien. Celé to pôsobenie je dnes už zdokonalené aj o spomínané vizuálne podnety.
AVS 1
AVS 1

Prístroje AVS optimalizujú činnosť celého mozgu, vrátane mozgovej kôry okrem zvuku aj prostredníctvom špeciálnych svetelných podnetov . Tieto nové prístroje, ktoré sa trochu nešikovne nazývajú Psychowalkmany a ktoré dnes už vyrábajú desiatky firiem po celom svete sú bezpečné a iste menej rizikové ako mnohé psychofarmaká, ktoré sú už zo svoje podstaty cudzorodé látky.

Záverom len toľko, že využívanie najnovších poznatkov neurovied na zlepšenie činnosti CNS a optimalizáciu psychických stavov je vo svete na prudkom vzostupe.  Mnohí významní politici na západe i východe, novinári, ale aj špičkoví umelci a športovci ich pravidelne využívajú na relax, stimuláciu invencie, kreativity,
zlepšenie kondície, odolnosti voči záťaži a stresu. atď. – hoci o tom neradi hovoria. Považujú to za výsostne súkromnú vec. Ako perličku uvediem, že astronauti na vesmírnej stanici ISS majú slúchadla a okuliare s takýmito programami pripojené ku každému lôžku.

AVS jemná vibračná masáž mozgu.

AVS 2

AVS 2

AVS 4

DNA a slovo
DNA a slovo

Pre niektorých z nás možno vhodná inšpirácia k úvahám o sile slova, hudby a zvukov. Tie vraj menia nielen naše správanie a emócie, ale aj náš kód. Špirála poznania vesmíru, hmoty a života sa otvára novým mystériám.

DNA reprogramovanie
DNA reprogramovanie

Dobré slovo lieči, zlé pomaly zabíja. A je vraj takmer jedno, či ho vyslovuje niekto v našej blízkosti, alebo ho počujeme z televízie či z rádia.

Odkaz na pôvodné zdroje.

 

 

Hits: 112