Archív kategorií: TRÉNING PSYCHICKEJ KONDÍCIE A ODOLNOSTI VOČI STRESU

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Osnova kurzu

určeného zamestnancom organizácií a firiem.

Príručka autogénneho tréningu (Dr Kožiak)

 

     I. lekcia
 • zahájenie kurzu v úvodnej besede s účastníkmi, anketa  „prečo sa chcem zúčastniť kurzu, čo od neho očakávam“
 • základné informácie o AT, jeho možnosti i medze, podmienky nácviku, kto môže a kto by nemal cvičiť AT, diskrétnosť zvyšuje účinnosť
 • o relaxácii v súvislostiach, „tajomstvo autosugescie“, moc slova, alebo „Ako vyrobiť zlato“ – príbeh alchymistu
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu ŤIAŽE, prvého cviku AT, prvého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • päť zásad pre začínajúcich, individuálne konzultácie
 • II. lekcia
 • „Ako sme cvičili doma?“, odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie, usmernenie
 • „sila autosugescie“ – príbeh horolezca, príbeh rozhlasového moderátora, opernej speváčky
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu TEPLA, svalová relaxácia, druhý cvik AT, druhé písmeno abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • III. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • „Čo vieme o dýchaní?“ – malá anketa
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK relaxovaného dýchania, nácvik skrátenej verzie AT, „objavovanie dýchania“ tretieho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • relaxácia ako regenerácia organizmu, zlepšenie metabolizmu až na bunečnej úrovni
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • IV. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu SRDCA, objavovanie zážitku tepla tepu a srdca štvrtého cviku AT, štvrtého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • „Ako zvýšiť svoje IQ“ – podľa Sokrata
 • „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu …“, ekológia duše, synergia vplyvov
 • úcta k srdcu, ako úcta k sebe, k daru života, k iným ľuďom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • V. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK nácvik skrátenej verzie AT, objavovanie pocitu tepla v brušnej krajine piateho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia )
 • algoritmus piateho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VI. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK „chladu na čele“, šiesteho cviku AT, posledného písmena abecedy autosugescie
 • algoritmus šiesteho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VII. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • uplatňovanie AT v rôznych životných a pracovných situáciách
 • technika mikrotréningu a bleskovej koncentrácie
 • „Čo sa stalo na palube APOLLO 11?“ mentálny tréning
 • „Ako prekonať sám seba“ (Oto Zaremba)“
 • „Štvoritý rittberger na psychologickom pracovisku“ – ideomotorický tréning (Jozef Sabovčík)

 

Inštrukcie na využitie univerzálnej varianty autogénneho tréningu v rôznych situáciách:

 • na upokojenie a zbavenie emocionálneho napätia
 • pri formovaní žiaducich postojov a vlastností
 • pri odvykaní  od škodlivých návykov
 • uplatňovanie tzv. bleskovej koncentrácie a odpútavania sa od rušivých vplyvov
 • náčrt možností ideomotorického uplatnenia autogénneho tréningu pri mentálnej príprave na verejné a mediálne vystúpenia, športové výkony, spev, skúškové situácie, hudobná interpretácia, atď.
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • Domáca úloha – Test integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • VIII lekcia       Záverečné stretnutie
 • Skupinové, anonymné vyhodnotenie výsledkov testu integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • záverečná beseda spojená s imaginatívnym výletom
 • Čo nového ste zásluhou AT poznali a objavili?“
 • „Splnil kurz vaše očakávanie?“
 • „Len hudba povie doslova i čo sa nepomestí doslova“
 • Imaginatívna hudobno-slovná relaxácia PSYCHSIESTA, vyšší stupeň AT
 • Čo je to? – úspech v živote i v práci.

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Organizačné predpoklady

Maximálny počet účastníkov jednej skupiny: 12 osôb a menej.

Trvanie kurzu:  7 +1  lekcií s odstupom týždňa, prípadne dvoch týždňov

Začiatok lekcií.: optimálne po 15 hod,

Čas trvania jednej lekcie: 2 hod.

Optimálny je paralelný beh 2 skupín. Najmä z hľadiska absencie účasti z pracovných a iných osobných dôvodov.

Tichá, nerušená miestnosť, s možnosťou zatmenia, prípadne s regulovaným osvetlením.

Pohodlné kreslá (ideálne s opierkou hlavy).

Video projektor a kvalitnejšie audioreprodukčné zariadenie.

Autogénny tréning – osnova kurzu

Vyjadrenia zamestnancov a manažérov o prínose autogénneho tréningu

Uplatnenie autogénneho tréningu v práci

 

Hits: 90