Adresované psychológom

Návrh právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti v SR 2011 (SKP OZ – občianske združenie)

Návrh právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti v SR pripravila pracovná skupina:

Miroslav Brada, PhDr., Pedagogicko-psychologická poradňa, Zvolen,člen Kontrolného výboru sekcie psychológov Slovenskej  komory  iných   zdravotníckych  pracovníkov,   asistentov,  laborantov a technikov

Agnesa Číková, PhDr., Železnice SR, členka predsedníctva Slovenskej komory psychológov

Mirina Hochelová, PhDr., Katedra psychológie FFUK, Bratislava

Viera Hybenová, PhDr., KPPP Prešov, predsedníčka Združenia pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní členka predsedníctva Slovenskej komory psychológov

Damian Kováč, Prof., PhDr., DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV

Milan Kožiak, PhDr., Národná banka Slovenska, člen predsedníctva Slovenskej komory psychológov

 Jozef Marek, Doc., PhDr., PhD., Ministerstvo vnútra SR, oddelenie psychológie

 Juraj Martínek, PhDr.,  súkromná psychologická prax

Štefan Matula, PhDr., PhD., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, podpredseda  Slovenskej komory psychológov

Viera Páleníková, PhDr., Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,

Ladislav Rovinský, JUDr.,  predseda  Slovenskej komory psychológov

Ivan Sarmány-Schuller, PhDr., CSc.,  Ústav experimentálnej psychológie SAV, predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Miron Zelina, Prof., PhDr., DrSc., Pedagogická fakulta UK, poradca ministra školstva SR

Zahraniční konzultanti:

Pierangelo Sardi, Prof.,  President of European Council of the Liberal Professions, Bruxelles, President of  Associazione Italiana di Pscicologia, Roma, Membro Comitato Esecutivo dell’EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations

Miloslav Šolc, PhDr., podpredseda  Asociácie Českomoravských psychológov, člen pracovnej skupiny EFPA pre právnu reguláciu psychologickej činnosti

Jaroslav Šturma, PhDr., predseda  Českomoravskej psychologickej spoločnosti

Mojmír Svoboda, Prof., PhDr., CSc., Vedúci Psychologického ústavu Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity

Prológ

k Návrhu zákona o psychologickej činnosti v SR z dielne občianskeho združenia SLOVENSKÁ KOMORA PSYCHOLÓGOV.

Psychológia je veda o človeku, ktorej poznatky a metódy umožňujú zveľaďovanie ľudského potenciálu vo všetkých oblastiach  života. My autori “Návrhu právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti v SR”  preto apelujeme na zodpovednosť a prezieravosť politikov a zákonodarcov v nádeji na optimálne riešenie. Veď to nie je náhoda, ale tvrdé fakty, že najvyššia kvalita a spokojnosť so životom nie je v tých štátoch, ktoré sa označujú ako veľmoci, ale v tých krajinách (napr. škandinávskych), ktoré majú najvyšší počet fungujúcich psychológov v stále sa rozširujúcich oblastiach spoločenskej praxe.

Psychológia na Slovensku dosiahla za 50 rokov stupeň vývoja, aký sa inde vo vyspelých demokratických krajinách postupne rozvinul za celé storočie. Počtom odborných psychológov sme sa vymanili z rozvojových štátov a zaradili k vyspelým, aj keď funkčne sme ešte hlboko pod priemerom. Jedným z významných výdobytkov úsilia zanietených predstaviteľov psychologickej komunity bolo aj legislatívne etablovanie odbornej psychologickej činnosti v rôznych oblastiach života (zákon NR SR o psychologickej činnosti z r. 1994). V ohlase na vtedajšiu dobu a v súlade s medzinárodnými skúsenosťami sa týmto zákonom súčasne schválilo, že dozorným orgánom pre relevantné uplatňovanie psychologických poznatkov a prístupov v rôznych oblastiach života u nás bude Slovenská komora psychológov (SKP). Táto organizácia, združujúca asi 400 slovenských psychológov, sa v úzkej spolupráci s tradičnou Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV (SPS — s členskou základňou vyše 500) stala významným iniciátorom a organizátorom, ale aj regulátorom presadzovania odborných psychologických prístupov v takých oblastiach, ako je zdravotníctvo, edukácia, pracovná činnosť, médiá, sociálna oblasť, personalistika, doprava, polícia, súdnictvo, šport atď. Tým sa povolanie psychológa stalo v SR regulovanou profesiou. To všetko sa presadzuje do života napriek mediálnej prevahe pseudo- a parapsychologických prístupov, ktoré v ostatných rokoch našli na vyprázdnenom trhu postsocialistických krajín, a teda aj na Slovensku, prepáčte za oxymoronový výraz, dobre “pohnojenú” pôdu.

Na Slovensku pôsobí ďaľších cca 1000

neregistrovaných jednotlivcov s rôznym stupňom psychologického vzdelania , alebo aj bez neho!, ktorí vykonávajú “psychologickú prax” bez jej overenia, registrácie a často v online priestore … .  

Zrušenie pôvodnej Slovenskej komory psychológov je hlboké nedorozumenie,

indikujúce nebezpečenstvo zrušenia zákona o odbornej psychologickej činnosti v SR. V podstate ide o návrat spoločenského postavenia odbornej psychológie do prvej polovice minulého storočia. A to teraz už nie je len vnútorná záležitosť psychologickej komunity, ale vážny hendikep vrastania Slovenska do EÚ. Tam je totiž vo väčšine štátov odborná psychologická činnosť legislatívne “ošetrená” — ako sa to dnes zvykne hovoriť — rôznymi spôsobmi.
Preto prosíme predovšetkým kompetentných, aby nás — iniciatívny tím SKP a SPS — vypočuli v argumentácii zachovania toho, čo sa v psychológii neľahko vydobylo za viaceré desaťročia.

Sme presvedčení, že za súčasného stavu, keď svetová psychológia vážne a jedinečne vstupuje do fázy pozitívneho prispievania ku kvalite života, je v súlade s európskymi tendenciami, ktoré presadzuje Európska organizácia psychologických asociácií (jej členom sme aj my), na programe dňa ďalšie legislatívne usporiadanie poskytovania psychologických služieb, a nie ich likvidácia. Vo svete totiž prebiehajú  procesy od psychokorekcie cez psychoterapiu, k psychoprevencii a psychooptimalizácii života jedincov a skupín v interakcii s environmentom, spoločnosťou, kultúrou. A najmä so zreteľom na akútnu prevenciu psychických zlyhaní ľudského činiteľa pri výkone exponovaných profesíí, povolaní a činností, ktorá si nevyhnutne vyžaduje interdiscipnárne prístupy, na ktoré nie sú psychológovia vôbec pripravený. 

Psychológia ako jadrová veda o človeku

poskytuje jednu z moderných možností ako zveľadiť ľudský potenciál, teda najperspektívnejší kapitál rozvoja spoločnosti, osobitne malých národov. Apelujeme preto na zodpovednosť a prezieravosť v nádeji na optimálne riešenie. Veď to nie je náhoda, ale tvrdé fakty, že najvyššia kvalita a spokojnosť so životom nie je v tých štátoch, ktoré sa označujú ako veľmoci, ale v tých krajinách (napr. škandinávskych), ktoré majú najvyšší počet fungujúcich psychológov v stále sa rozširujúcich oblastiach spoločenskej praxe.

Navrh-zakona-SKP-OZ-2011

Návrh právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti v SR

TU

 

Návrh zákona o psychologickej činnosti v SR
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.. (storočnica prof Antona Jurovského) ilustr. foto

2 odpovede na „Návrh právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti v SR 2011 (SKP OZ – občianske združenie)s“

  1. Oprávnené vyslovenie obáv podnikovych psychologov pred presadzovanim tzv. “klinickeho pristupu” pri posudzovani psychickej pracovnej sposobilosti. Bola to komora, ktora pripustila ze sa do Zakonnika prace presadili ustanovenia, v ktorych su za psychicke predpoklady pre vykon prace povazuje tzv “klinicke posudenie psychickeho zdravia”. To viedlo az k tomu ze vo vyberovych postupoch vhodnych kandidatov na pracovne pozicie v podnikovej sfere si klinicki psychologovia bohorovne trufali predpovedat uspech v povolani bez predchadzjucej profesiografie (analyzy pracovneho miesta) a bez overenia ci pouzite psychodiagnosticke metody (klinicky usudok) meraju tie schopnosti, ktore dane pravne miesto vyzaduje (predikcna validizacia).

  2. Pán doktor Kožiak. Som lekár a už dlhšie pozorujem ako šlapete svojim kolegom – klinikom na otlaky. Podľa mňa to však nie sú otlaky, ale “kurie oká”. Domnievam sa, že tu nepomôžu žiadne náplaste, ale chirurgické riešenie. Čím skor a čím dôslednejšie tým lepšie *- pre celú spoločnosť. Verte mi mám s Vašim kolegami dosť zvláštnych skúseností. Mnohí sú vynikajúci odborníci, ale mnohí len využili a využívajú ten priestor, ktorí im poskyytla tá vami kritizovaná legislatíva. Zaslúžene kritizovaná. Nebude to ľahký boj, lebo oni sú hlboko presvedčení o svojej výnimočnosti. Tá mi neraz pripadá až smiešna. Želám úspech a zadosťučinenie Vašej záslužnej práci.
    S pozdravom
    MUDr. Peter K.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

“*LEN HUDBA POVIE DOSLOVA I ČO SA NEPOMESTÍ DO SLOVA” *

This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International