autogénny tréning – 7. lekcia (praktické využitie)

autogénny tréning – 7. lekcia (praktické využitie)

Autogénny tréning je zväčša chápaný ako relaxačná metóda. To však je len jedna, hoci najčastejšia forma jeho využívania. Sú však aj rôzne iné možnosti a prínosy jeho uplatnenia.  Tie v mnohom  prekračujú zdravotný rámec relaxácie. Osobitne na ne poukazuje 7. lekcia. Patrí medzi ne napríklad  technika  nazvaná rýchle aktivačné preladenie.

First Officer chez Ryanair - Europe's Favourite Airline, Slovenka Dominika RIEČANOVÁ, pilotka Boeingu 737
First Officer chez Ryanair – Europe’s Favourite Airline, Slovenka Dominika RIEČANOVÁ, pilotka Boeingu 737 (illustration photo, zdroj:dobrenoviny.sk)
Viac TU

RÝCHLE AKTIVAČNÉ PRELADENIE 

Po dokonalom nácviku AT nie je potrebné opakovať všetky formulky. Výdych sa časom spája s vyvolávaním TEPLEJ TIAŽE. Rovnako výdych a tep srdca sa dá harmonicky spájať do jedného zážitku.

Stačia 2 až 3 výdychy a celý proces hlbokej relaxácie sa dostavuje okamžite a spontánne.

Pre praktické využitie AT v bežnom živote, počas dňa aplikujeme modifikáciu „mikrotréningu“ v polohe drožkára, v kresle, alebo i v STOJI, či pri pomalšej CHôDZI.

Počas tohto preladenia sa dostávame do pohodového,  uvoľneného stavu, so zreteľným pocitom čistej a jasnej mysle. Vyvolávanie tohto stavu je cennou, novonadobudnutou schopnosťou, ktorá môže časom zásadne ovplyvniť váš život a schopnosti sebarealizácie. Jeho prínos ďaleko prekračuje zdravotný rámec relaxácie . Dosiahnutý stav  pretrváva niekoľko hodín i v bežnom živote. Povedané slovami básnika „človek pokojne vníma paradoxy života a kráča svetom – s teplým srdcom a chladnou hlavou“.  Čo viac si možno želať?

Vyjadrenia o osobnom prínose autogénneho tréningu (audio).

Uher 4000 report

Hovoria: letec, kpt. Marček, pedagogička VŠMU prof. Cieľová, rozhlasoví moderátori Martin Doboš a Alica Bieliková, Milan Michalič, rehabilitačná psychologička PhDr. Mária Chudáčková, olympijský víťaz O. Zaremba a ďalší.

autogénny tréning - skupinový výcvik
AT skupinový výcvik (ilustration photo)

BLESKOVÁ KONCENTRÁCIA

V situácii extrémnej záťaže (stresu) umožňuje autogénny tréning aj tzv. BLESKOVÚ KONCENTRÁCIU.

autogénny tréning - 7. lekcia

Cieľom nie je navodenie relaxácie, ale odpútanie sa od rušivých vplyvov okolitého prostredia: trémy, zlyhania, verbálneho útoku inej osoby, či iného ohrozenia. Predchádzajúce tréningové osvojenie jednotlivých cvikov umožňuje „rýchle spustenie tzv. priehľadnej clony (skleneného zvonu, závesu)“. Cez túto mentálnu clonu prijímame iba racionálne informácie umožňujúce sústredenie sa na vykonávanú činnosť a je úspešné dokončenie. 

Túto schopnosť, ktorej brilantné  osvojenie  umožňuje práve AUTOGÉNNY TRÉNING ovládali všetci sovietskí i americkí kozmonauti. Povedal mi ešte v roku 1980 Boris Fjodrovič Lomov, riaditeľ Inštitútu Psychologických vied Akadémie vied ZSSR a zakladateľ Strediska výberu a prípravy sovietskych kozmonautov.
„Bez autogénneho tréningu by američania so svojím  APOLLO 11 na Mesiaci havarovali“ spomenul len tak – akoby mimochodom počas jedného stretnutia s ním. 

 Reminescencie na stretnutia s B.F. Lomovom TU

ALGORITMUS BLESKOVEJ KONCENTRÁCIE

Pri nácviku bleskovej koncentrácie začíname zakaždým jednoduchým porovnaním fyzického napätia s fyzickým uvoľnením. V stoji vykonáme už nacvičený, zautomatizovaný, malý cvik s počítaním na tri doby.

Raz – nadýchnite sa, hlbšie ako zvyčajne

Dva – zadržte dych a zovrite ruky do pästi

Tri – ráznejšie vydýchnite a uvoľnite zovretie rúk

Ak to dovoľuje situácia zopakujte tento cvik ešte raz s tým rozdielom, že v druhej dobe pridáme k zovretým rukám ešte malú grimasu na tvári. Zovrite pritom pery, zošpúľte ich a jazykom potlačte na zuby zo zadu. Tesne po výdychu nadviažeme už natrénovanú predstavou „sviežosti a chladu na čele“. Autosugestívne ju vyjadruje formulka „moje čelo je príjemne chladné“.

NÁSLEDNE, záverom, ráznejšie vyslovíme vnútorným hlasom formulku, ktorou sme celý autogénny tréning začínali:

„Som pokojný (dokonale, absolútne)! Verím si! Viem čo mám (čo chcem) urobiť! Dokážem to!“
autogénny tréning - 7. lekcia
Som si istý, viem čo mám urobiť, dokážem to! (ilustratívne foto)

V reálnych situáciach, u dobre trénovanej osoby, ovládajúcej autogénny tréning, teda abecedu autosugescie, stačí vysloviť vnútorným hlasom vyššie uvedenú formulku, pričom sa  rýchle spustí spomínaná priehľadná clona, filter, cez ktorý prijímame iba racionálne informácie umožňujúce sústredenie sa na vykonávanú činnosť a jej úspešné dokončenie.

Výpoveď o liečivej sile autogénneho tréningu pri prekonávaní fóbie a úzkosti TU

autogénny tréning
Pohľad na psychologické pracovisko Čs. rozhlasu v Bratislave (1985) počas výcviku v autogénnom tréningu
INŠTRUKCIE NA VYUŽITIE UNIVERZÁLNEHO VARIANTU AUTOGÉNNÉHO TRÉNINGU V RôZNYCH SITUÁCIACH

Osvojenie si AT vytvára u cvičiacich pevný základ pre ďalšie zdokonaľovanie svojej psychiky a schopnosti ovládať sa v ľubovoľných životných situáciach.

a) Využite AT na ukľudnenie, zbavenie sa emocionálneho napätia

Ak máte dostatok času, treba uskutočňovať AT podľa úplného textu venujúc pozornosť všestrannosti a hĺbke uvoľnenia svalov. Treba venovať viac času cvičeniam, najmä tretiemu cvičeniu. Aktivizácia sa má tiež realizovať pomalšie.

Ak je čas obmedzený alebo situácia nedovoľuje robiť AT, použité formuly „Ukľudnujem sa“, „Som úplne, absolútne, dokonale pokojný“ a pri výdychu si vsugerujte: „Svaly ramenného pletenca a rúk sú uvoľnené“. Túto sugesciu je lepšie uskutočňovať posediačky so zatvorenými očami, ale ak ste sa zaoberali AT aspoň mesiac, potrebný efekt sa dosiahne aj s otvorenými očami a dokonca rýchlo.

Stáva sa, že charakter práce u človeka systematicky vyvoláva emocionálne napätie (stresový stav, z anglického slova „stres“ – napätie), napríklad v práci letcov, parašutistov, manažérov, rozhlasových moderátorov či hlásateľov, chirurgov, pedagógov a pod. U takýchto ľudí je potrebné cieľavedomo zvyšovať vplyv celého (všetkých 6 cvičení) AT.

Príklady jednotlivých formuliek:

„V ťažkej chvíli sa ľahko ovládam.“

„Som vždy pokojný a ovládam sa.“

„Vnútorný kľud je vždy výhra.“

„Pri vystúpení som vždy pokojný.“

„Ostávam pokojným, keď‘ sa ľudia okolo mňa rozčuľujú. „

„Ovládam sám seba. Verím si.“

Jednoduchým opakovaním nemajú tieto formulky taký účinok, ako v stave hlbokej relaxácie a po osvojení abecedy autosugescie. Až potom ich môžeme účinne využívať i v bdelom stave.

b ) Využitie AT na odúčanie škodlivých návykov

Pri skutočne pevnom rozhodnutí človeka „rozlúčiť sa“ s takými škodlivými návykmi ako je fajčenie, pitie alkoholu, ohrýzanie nechtov a mnohé iné, je AT účinným, osvedčeným prostriedkom využívaným v mnohých krajinách.

„Autogénny tréning však nemôže dať ľudom viac , len toľko koľko si chcú z neho sami vziať“ píše jeho známy popularizátor V.L Levi.

Je to metóda, ktorú si môže osvojiť prakticky každý človek, vyžaduje si však v niektorých prípadoch viac trpezlivosti, predtým ako prinesie pozitívne výsledky. A medzi ne patria i mnohí fajčiari. Ak si však i silný fajčiar dokáže osvojiť AT, pozná a prežije „dar života“, „hodnotu zdravia“ a nezmyselnosť sebapoškodzovania, je prakticky len otázkou času, že sa s cigaretami rozlúči.

RAZ A NAVŽDY !

Všeobecne pritom platí téza, že čím je osoba psychicky i telesne zdravšia, tým je nácvik AT ľahší a rýchlejší.

Počas celej svojej 20 ročnej praxe s výcvikom AT som sa nestretol s jediným prípadom, v ktorom by AT spôsobil nejaké komplikácie. U niektorých fajčiarov sa však stavalo, že sa ich zdravotný stav zhoršoval. Sám tréning však nebol príčinou. Začali si ho osvojovať, žiaľ už príliš neskoro.

Konkrétny prípad šťastlivejšieho, bývalého fajčiara, ktorému pomohol AT.
Muž v stredných rokoch, povolaním novinár, sa niekoľkokrát pokúšal prestať fajčiť, no prešiel týždeň, málokedy dva a začal fajčiť odznovu. Obrátil sa na nás s prosbou, aby sme mu pomohli. Jeho odhodlanie prestať fajčiť bolo síce pevné, ale určitú nedôveru v dobre výsledky vyvolávali v nás jeho otvorené pochybnosti o AT ako metóde, ktorá mu má pomôcť. Po podrobnom vysvetlení podstaty AT a kladných výsledkoch dielčich cvičení ostatných. frekventantov kurzu mal stále rôzne výhrady (voči hlasu interpreta, podvečernému termínu kurzu, voči niektorým účastníkom, následnosti jednotlivých cvikov a pod.)

Takýto skepticizmus ho držal do IV. lekcie (zážitok srdca), kedy síce žiadne "srdce" necítil, ale čuduj sa svete objavil pocit tepla a tiaže po prvý krát v rukách a nohách. Predtým o týchto pocitoch vyhlasoval, že je to "mystifikácia". Nepociťoval síce ešte odpočinok a rušili ho rôzne vedľajšie zvuky pri domácich cvičeniach, ale počet PLUSOV (pozitívnych zážitkov) v dennom záznamníku sa začal vyskytovať pravidelne. Po týždni oznámil, že mu je pocit odpočinku v AT príjemný. Pochyboval však naďalej o tom, že prestane fajčiť.

Po celkovo 2- mesačnom výcviku a presvedčení, že si osvojil celú abecedu autosugescie sme sa lúčili s lístkom na ktorom bolo napísaných niekoľko formuliek zameraných na pomoc pri odvykaní od cigariet.

Okrem uvedených formuliek  si sám sformuloval aj  trochu drsnejšie autosugescie, ktoré dokázal uplatňovať hocikedy, teda aj v reálnych okamihoch a situáciách : 

"Od 1. januára prestanem fajčiť"

"Dym z cigarety je odporný, odpornejší ako .... "

"Zapácham ako popolník "

Popisoval ako si  tieto momenty živo predstavoval a prežíval. 

Jeho dňom D sa stal skutočne 1. január roku 1986.

V nasledujúcich dňoch spôsob odvykania s nami ešte niekoľkokrát konzultoval. Abstinenčné príznaky znášal vcelku pokojne a bez jediného "zlyhania". Jediným negatívnym zážitkom v prvých 2 týždňoch bolo, že po autosugescii cítil skutočne nutkanie na zvracanie. Začal mu byť odporný i zápach cudzích cigariet.14 januára po konzultácii zmenil posledný krát autosugestívnu formulku. Jej definitívna podoba znela "PRESTAL SOM FAJČIŤ. DYM CIGARETY JE ODPORNÝ".

S odstupom 5-tich mesiacov, pri náhodnom stretnutí sa zmienil, že s cigaretou sa "rozlúčil" navždy. Fajčenie ho vôbec neťahá, cíti sa lepšie, vyrovnanejšie. Žiaľ pribral na váhe 5 kg. K AT preto pridal ešte plávanie a turistiku. "Život bez cigariet je krajší" povedal s odstupom ďalších dvoch rokov.

Aj tento príbeh dokumentuje, že AT môže pomôcť aj skeptikom zbaviť sa zlozvyku. Žartovne to vystihol Ladislav CHUDÍK, herec s darom hlasu, ktorý ako interpret stvárňoval predlohy relaxačných textov. Pri nahrávke jednej z lekcii vystihol celú podstatu našej psychologickej taktiky, keď položartom – polovážne povedal: „Pred tým vaším kurzom treba fajčiarov vystríhať, aby si dávali pozor, – lebo prestanú fajčiť ani nebudú vedieť ako.

Desiatky listov poslucháčov rozhlasového kurzu NEFAJČIŤ JE MODERNÉ potvrdzuje, že to je možné i u mnohoročných a silných fajčiarov, ktorí už rezignovali a zatrpkli na svoje neúspešné pokusy. AT dokáže práve túto zatrpknutosť „roztaviť“ a dať ich dechtom impregnovaným telám i dušiam ŠANCU OČISTY, nového zážitku života, slobody vlastného jestvovania ako individuality, ako zrelej osobnosti, rozvážne a sebavedomo sa zbavujúcej škodlivého, nerozumného, a obmedzujúceho návyku, získaného ešte v období nedospelosti.

c) Využitie AT pri formovaní žiaducich psychických hodnôt a vlastností

AT je účinným prostriedkom pôsobenia na psychiku človeka, umožňujúcim časovo postupné,  nenásilné formovanie vlastného správania a vlastnej osobnosti.

Toto poznáva cvičiaci zväčša podľa ohlasov okolia, pretože súhrn každodenných zmien v jeho psychike a vedomí je pomalý, nepozorovateľný. Len v ťažších. situáciách. si dokážete oceniť pozitívnu zmenu v svojom správaní a prežívaní.

Príklady formuliek pre autosugestívne sebautváranie, ktoré sme neraz úspešne odporúčali počas záverečných cvičení AT:

„Som vždy vytrvalý a disciplinovaný“

„Som vždy aktívny a disciplinovaný“

„Som energický muž, dokážem sa presadiť“

„Riešim veci rázne a rýchle“

„Som priateľský a vľúdny“

„Chodím všade včas“

„Pozornosť (niektorých ) ľudí je mi ľahostajná“

„Vedúci je mi ľahostajný, práca je dôležitá“

„Pri vystúpení som pokojný, uvoľnený“

„I am okey , you are okey“

“ Verím si“ , „Dokážem to“ ,“Milujem …. “ , „Starám sa o …“ “ Som disciplinovaný“ .“Nedopustím, aby (vec, zvyk, človek) ovládol môj život“

„Čo stojí zato robiť to, stojí zato urobiť to dobre (poriadne, správne).“

Výpoveď o liečivej sile autogénneho tréningu pri prekonávaní fóbie a úzkosti TU

autogénny tréning – 7. lekcia

 

O ďalších možnostiach využívania AT v živote človeka sa môžete dočítať v nasledovných dostupných publikáciách:

VOJÁČEK, K.: Autogenní trénink (Avicenum 1988) Mala zdravoveda, vyd. Osveta, 1987

SCHULTZ, J. H.  – LANGEN D.: Übungsheft für das autogene Training konzentrierte Selbstentspannung, Verlag: Thieme Stuttgart, 1977

KŐNIG,W. – di POL, G., – SCHAEFFER, G.: Autogénny tréning, Rukoväť, Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava 1989, © VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1979

LOBZIN, V.S. – REŠETNIKOV, M.M.: Autogennaja trenirovka, Spravočnoe posobie dlja vračej, Izdavateľ Medicina, Leningrad 1986

V.L.Levi; Honba na myšlienku, Umenie byt samým sebou, Formula osobnosti (Smena 1980 -1985 )

J. Vrablec; Pozvanie k zenovej meditácii (Genezis 1992 )

 

Výber z odporúčanej a dostupnej literatúry

Autogenní tréning Karel Vojáček

autogénny tréning
Autogénny tréning preklad Igor Obuch

autogénny tréning

autogénny tréning

autogénny tréning -7. lekcia

Autorský blog: PhDr. Milan Kožiak

INÝ NÁZOR

 

Využite možnosť poslať správu, alebo dopyt.

58 odpovedí na „autogénny tréning – 7. lekcia (praktické využitie)“

 1. I have been surfing online more than 3 hours today yet I never found any interesting article like yours It is pretty worth enough for me In my opinion if all web owners and bloggers made good content as you did the web will be much more useful than ever before

 2. Dobrý den. Konečně jsme se dočetla jaký je rozdíl mezi nácvikem AT a samotnou aplikací autosugescí. Do teď to bylo pro mě matoucí. Všechny návody tu na internetu se zaobírajú banálními instrukcemi k relaxaci, ale co s tím dále jsem se dovědela až na této stránce. Děkuji pěkně za velice přínosný článek. Krásné dny přeji.

 3. Its like you read my mind You appear to know a lot about this like you wrote the book in it or something I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit but instead of that this is fantastic blog An excellent read I will certainly be back

 4. Normally I do not read article on blogs however I would like to say that this writeup very forced me to try and do so Your writing style has been amazed me Thanks quite great post.

 5. Attractive section of content I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast

 6. This site is fabulous. The radiant material shows the publisher’s enthusiasm. I’m dumbfounded and envision more such astonishing material.

 7. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 8. Фух, еле осилил – прочитал всё с переводчи ком.Ну в общем всё понятно, я почти также сам делаю, только с большИм упором на внутреннее наблюдение. Это поймут только те, кто уже умеет. Слишком много кукаф для начинающего.

 9. For the past couple days I’ve been frequently visiting this awesome website, they offer valuable insights for visitors. The site owner is doing a fine job informing the community. I’m happy and hope they persist with their excellent efforts.

 10. Wow wonderful blog layout How long have you been blogging for you make blogging look easy The overall look of your site is great as well as the content

 11. Wonderful web site Lots of useful info here Im sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious And obviously thanks to your effort

 12. Na tento blog ma upozornila sestra zo Slovenska.Je to to najlepšie čo som o psychickej odolnosti v slovenčine čítal. V Európe lekári aj psychológovia nacvičujú s autogénnym tréningom len relaxáciu. To je málo. Žijem v Austrálii a živým sa ako rušňovodič ďiaľkových nákladných vlakov. Psychológovia spoločnosť Pacific National kde som zamestnaný absolvovanie takto aplikovaného výcviku v autogénnom tréningu naliehavo vyžaduje. Blog ma inšpiroval. Ďakujem.

  .. a tiež ma potešil aj blog o únave. tá psychologička Hellen Gibbons je tu AU veľmi známa a žiadaná,

 13. Thank you for another excellent article. Where else could anybody get that kind oof information in such an ideall means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 14. I got this site from my buddy who informed me regarding this web site and now this time I am browsing this web site and reading very informative articles at this time.

 15. I had problems with stable performance in my sport “golf”. However, I made the decision to take an autogenic training course here in Sydney (Australia). I didn’t succeed at first, but the information too from this site, which I was getting with the help of the translator, helped me. It is very good information. Lucky me I discovered your website by accident (stambleupon). Many thanks to the authors.

 16. This is a topic that’s close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 17. The only high-quality and finish natural rest help that assures a complete, deep revitalizing evening’s sleep!

 18. Spot on with this write-up, I really believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info.

 19. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to create a great article… Gratulation!

 20. Currently, envision how much a lot more terrific life could be with this incredible item that assists make it all take place!

 21. This excellent website really has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 22. I blog quite often and I seriously appreciate your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 23. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 24. Abnormal this put up is totaly unrelated to what I was searching google for, but it surely used to be listed at the first page. I suppose your doing one thing proper if Google likes you adequate to place you at the first page of a non similar search.

 25. Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is useful. Thanks for sharing.

 26. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 27. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 28. The post is absolutely great! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your blog and detailed information you offer! I will bookmark your website!

 29. Right here is the right webpage for anybody who really wants to understand this topic. You certainly put a new spin on a subject which has been written about for years. Wonderful stuff, just great.

 30. I am lucky that I discovered this website , precisely the right info that I was searching for! .

 31. Admirable, You write all with kindly language, solidly but you stand firmly in reality, scientific ground and many years of experience. This is rarely the case with various self-proclaimed hypnotists, self-regulation and meditation practitioners. It is extremely rare, important and necessary. I highly appreciate your efforts.Thanks for the enrichment. Gussi Pozeh, Doctor of Psychology

 32. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 33. you’re in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a great process on this topic!

 34. I feel that is among the so much significant info for me. And i am satisfied studying your article. However should commentary on some basic issues, The site style is ideal, the articles is in reality excellent : D. Excellent activity, cheers

 35. Na autogenním tréninku je cenné, že neslibuje žádné zázraky. Všechno máme ve svých rukou, stačí jen chtít, mít vizi, trochu disciplíny a objevíte svůj nový svět. Stačí jen chtít. … ale bez vůle, jen zlehka usměrňovat svou psychiku.

 36. Howdy! I simply wish to give a huge thumbs up for the great information you have here on this post. I will be coming again to your weblog for extra soon.

 37. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information. You have done a wonderful job!

 38. This informative article is incredibly useful and contains offered myself a better solution to be able to my own issues. Which can be the specific purpose MY PARTNER AND I has been doing a search online. I am advocating this informative article with a good friend. I know they are going to get the write-up since beneficial as i would. Yet again many thanks.

 39. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 40. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 41. I believe you have remarked on some very interesting points , thankyou for the post.

 42. I am quite a successful professional football player and I need something like autogenic training. I tried everything, but this method itself showed it extremely suitable. Thank you for confirming and supplementing the existing knowledge and experience. I will share further. Great blog right here!

 43. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally visit my site =). We can have a hyperlink trade contract among us!

 44. You are my inhalation. Nice blog here! Your web site loads up very fast! What hosting are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol I possess few web logs and very sporadically run out from to brand 🙁

 45. Tento blog o autogénnom tréningu je … ako to mám povedať? Relevantný!! Nepochybne písaný skutočným odborníkom s mnohoročnou praxou. Konečne som našiel niečo, čo má hlavu a pätu a nie je iba o jalovej relaxádii ako väčšina toho čo som o tomto čítal. Dokázal ma usmerniť, ako a čo robiť ďalej. česť.

 46. Doteraz som považoval autogénny tréning za relaxačnú techniku, ktorá pomáha pri strese, nespavosti a podobne. Tento článok ma príjemne prekvapil , otvoril mi oči a doslova nadchol. Vykonávam prácu organizačného manažéra na jednej ťažobnej plošine v Severnom mori. Tieto brilantné poznatky určite prednesiem na najbližšom rokovaní vedenia spoločnosti. Mnohonásobná vďaka.

 47. Takýto kurz by mal byť súčasťou skúšky dospelosti. Maturitným predmetom by mal byť. To myslím celkom vážne.

 48. Autogenní trénink absolvovali svého času všichni piloti Slov-Airu (1978-82). Jsem jedním z nich. Výcvik probíhal v rámci každoroční prověrky způsobilostiv středisku Mariánske Lázne. Tehdy to byla pro nás novinka. Přistupovali jsme k němu velmi seriózně a vyplatilo se nám to. Statistiky ukazovaly, že počet nehodových událostí a havárií se snížil na minimum. Do té doby jsme u těch setkání čekali kdo z nás pilotů „už nepřijde“ kvůli havárii. Po výcviku jsme se na ty prověrky těšili. Kpt. Marček z té audio nahrávky to vystihl dokonale. A ješte mám pozdravovat Dr.Kožiaka od mé manželky, která ho tehdy vezla do Českých Budějovic, odkud jezdila autobusová linka denně přímo do Bratislavy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *