synchronizácia hemisfér mozgu

Synchronizácia hemisfér mozgu

Máme to vo vlastných rukách.
Máme to vo vlastných silách.

„Všetko na svete je vibrácia.“ Albert Einstein

O „hladinách vedomia” známych ako beta, alfa, theta a delta, vie verejnosť už aj u nás. Aj  vďaka Autogénnemu tréningu J.H. Schultza, Silvovej metóde ovládania vedomia, Relaxačno-aktivačnej metóde českého psychológa prof. M. Machača, J. Valacha známeho popularizátora neurotechnológií v Európe, zakladateľa spoločnosti Galaxy. V súčasnosti sa pri synchronizácii hemisfér mozgu   využíva popri zvykovej aj vizuálnu stimulácia. Úspešne sa uplatňuje nielen pri liečbe  viacerých mozgových porúch (napr. LMD – ľahké mozgové dysfunkcie), ale aj pri zlepšovaní výkonnosti pri učení ( Superlearning) a v iných oblastiach, napr.športovej  psychológie.

AVS šport 2

Dnes sú už vo všeobecnom povedomí aj informácie o tom, ktorá hladina je spojená s akým frekvenčným rozsahom. Napr. je známe, že hladina, označovaná ako alfa, sa spája s frekvenciami od približne 7 do približne 14 Hz a touto frekvenciou je myslená frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorá sprevádza hladinu alfa.

Synchronizácia hemisfér mozgu
vlny – frekvencie – chvenie – všade vôkol

Na internete dostupný software  Natura Soun Therapy využíva  v praxi poznatok o schopnosti mozgu nalaďovať sa na rozličné frekvencie, ak je vystavený ich pôsobeniu. Bežne náš mozog prechádza v priebehu dňa spontánne rozličnými fázami, kedy sa prelaďuje z jednej frekvencie do druhej, takmer neustále, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vo chvíľach, keď sa potrebujeme koncentrovať na nejakú činnosť, je frekvenčná aktivita mozgu iná ako vo chvíľach, keď odpočívame, iná je, keď vykonávame logické operácie a zase iná, keď vnímame napr. hudbu, alebo prírodnú scenériu, ktorá nás uchvacuje.

Výskumníci vedomia z Monroeovho inštitútu (Virginia, USA) prišli na to, že ak je mozog vystavený pôsobeniu dvoch vzájomne podobných zvukových frekvencií cez stereo-slúchadlá, dôjde k jeho naladeniu sa na tretiu frekvenciu, ktorá predstavuje frekvenčný rozdiel pôsobiacich zvukov. Napr. ak do jedného ucha prichádza zvuk o kmitočte 440 Hz a do druhého 444 Hz, mozog sa naladí na frekvenciu 4 Hz. Tomuto javu sa hovorí „odozva na frekvenciu” (v angl. frequency following response). Túto v skutočnosti neexistujúcu frekvenciu (lebo mozog si ju vytvoril sám) možno následne namerať na EEG prístroji ako elektrickú aktivitu mozgovej kôry. Dôležité pritom je to, že na danú frekvenciu – v našom príklade je to 4 Hz – sa naladí mozog celý, teda obe jeho hemisféry, ktoré inak vykazujú rozdiely vo svojej elektrickej aktivite.
Man vs. Woman
Man vs. Woman
Je vhodné uviesť, že v tomto príklade ide o dosť veľké zjednodušenie kvôli vysvetleniu. Mnohokrát sa totiž nesprávne uvádza, že mozog je vyladený celý iba napr. na frekvenciu 4 Hz alebo 7 Hz, čo nie je pravda; na túto frekvenciu sa vyladia iba určité oblasti či štruktúry v mozgu. Ostatné sú vyladené na iné frekvencie. Ani počas spánku nie je celý mozog naladený iba vo frekvenciách theta či delta.

Synchronizácia hemisfér mozgu.

Pri používaní dnes už ľahko dostupných prístrojov s rôznymi programami  teda nevylaďujeme mozog na jednu jedinú frekvenciu, pretože jednotlivé nahrávky obsahujú veľký počet rozličných frekvencií akoby „navrstvených na seba”, ktoré cielene vylaďujú rôzne štruktúry v mozgu do požadovanej frekvencie. Podstatné je však to, že obe hemisféry sú zosynchronizované vo svojej aktivite.
Synchronizácia hemisfér mozgu
Brainwave-Frequency-Chart

Stručný popis hladín vedomia.

Delta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov.

Theta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. •      3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým

Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.
Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií. V tejto hladine sa objavujú emócie obáv, hnevu, prekvapenia, ale napr. aj a hladu. V tejto hladine prebieha naše logické myslenie, lineárne úvahy a analytický pohľad na svet.

Pokračujúce výskumy rozličných vzorcov mozgových vĺn, spojených s rôznymi stavmi vedomia priniesli objav nových frekvenčných pásiem, resp. “hladín vedomia”. Zistilo sa, že niektoré stavy hlbokej meditácie, extázy, inšpirácie či mimotelové zážitky vykazujú frekvenciu ešte menšiu, než 0,5 Hz – v týchto prípadoch je mozgová aktivita tak spomalená, že frekvencia sa pohybuje v rozmedzí štvrť cyklu za sekundu, ba dokonca ešte pomalšie. Toto frekvenčné pásmo bolo pomenované hladina Epsilon. Na to, aby boli takéto ultrapomalé frekvencie mozgových vĺn vôbec merateľné, bolo nutné upraviť meracie prístroje EEG.
Vyššia Beta/Gamma/Lambda: 40 – 500 Hz. Donedávna chýbal dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak výskumy niektorých bádateľov (napr. Neuroscience Unit pri University of Birmingham; Center for Neuroacoustic Research a i.) priniesli poznatky o tom, že aj aktivita mozgu na frekvenciách v pásme od 40 Hz vyššie sa spája s niektorými stavmi vedomia, ako napr. mystická extáza (Lambda – cca 200 Hz).

Hlavný pôvodný zdroj (krátený, upravený a doplnený).

Synchronizácia hemisfér mozgu.
AVS – technológia kniha

Neurotechnologie - Valuch brožúra

 

 

 

 

 

 

Viac na

GALAXY CZ                                                                                 GALAXY SK

blog Synchronizácia hemisfér mozgu napísal, zostavil a editoval PhDr. Milan Kožiak

Ďaľšie voľne použité pramene : AUDIOVIZUÁLNA STIMULÁCIA     AKO TO FUNGUJE?    ZVUKY A VEDOMIE

Views: 993

5 odpovedí na „synchronizácia hemisfér mozgu“

 1. táto záložka Súzvuk je z celej stránky Psychobalzam najzaujímavejšia. spojenie všetkých možných frekvencií s tajomstvom života, vesmíru a jeho stvoriteľa je pre mňa úžasnou cestou k dnes možno len tušeným objavom. Díky!

 2. Ďakujem pekne. Predpokladám, že túto ponuku využijem.

 3. odpoveď admin. pre Jaroslav D. píše:

  Pozdravujem Vás pán Jaroslav. Odpoveď na Váš dopyt ohľadne prístroja AVS. V súčasnosti je najžiadanejší prístroj LAXMAN Premium, ktorý má 6 programov na zlepšenie stavov depresie a ako jediný umožňuje dopĺňanie o novovyvinuté programy. Prístroj je na naše pomerne drahý (okolo 800 €). V súčasnosti poskytujú akčnú zľavu 150€. (mobil:0911660061, mail: visvaderova@galaxy.sk). Sám mám skúsenosti s prístrojom Inner Pulse, ktorý túto možnosť má. Píšem to aj preto, že mám niekoľko desiatok programov vyvinutých aj inými laboratóriami (v USA, Rusku, Nórska) ako sú tie s ktorými spolupracujú výrobcovia prístrojov ponúkaných fy Galaxy. Rád vám niektoré vybrané poskytnem na vyskúšanie.
  Čo sa týka diagnózy Vašej dcéry. Je to náročná téma a netrúfam si zodpovedať ju seriózne niekoľkými vetami. U nás, nielen medzi lekármi a psychológmi, ale aj vo verejnosti, pretrváva istá skepsa voči technológii AVS. Situácia v iných krajinách je podstatne priaznivejšia. U nás ju vo svojej psychoterapeutickej praxi používa len zopár z nich.
  Zatiaľ aspoň toľko. V prípade ďalších otázok sa kedykoľvek ozvite.

 4. Prajem pekný večer, alebo deň, podľa toho, kedy sa dostanete k môjmu odkazu. Pred viac mnež 20-timi rokmi som pracoval v Rozhlase a bol som u Vás na testoch. Niekedy v tom čase som si kúpil ešte na kazete Psychobalzam, ktorý som úspešne používal, keď sa mi po nejakom rušnom dni nemohol zaspať. S psychobalzamom sa mi to vždy podarilo. Som už na dôchodku, ale problém mám s dcérou. Bola 2x liečená na depresiu. Dokonca sa pokúšala aj o sebevraždu. Zdalo sa, že druhé liečenie pomohlo. No znovu sa dostala do liečebne s diagnózou na bipolárnu poruchu osobnosti. Známi ma upozornili na článok o psychowalkmanoch. Na prístroji AVS Galalxy sa uvádza aj liečenie depresií. No keď som hľadal nejaké referencie, našiel som väčšinou len uspávanie. Nič som nenašiel, že by niekto mal skúsenosť aj s depresiami, či niečo podobné, čím trpí moja dcéra. Videl som ponuke u Vás viacero programov. Chcem sa Vás opýtať, či máte nejaké poznatky o tých psychowalkmanoch, prípadne, či by ste mi vedeli doporučiť niečo z Vašich programov na terapiu. jeden z mojich priateľov, ktorý pracoval v psychiatrickej liečebni, je voči takej liečbe skeptický, ale aj on pozná tieto prístroje len z literatúry. Bol by som Vám veľmi povďačný za Váš názor.

 5. zaujímavé – takže vibrácie, kmity, frekvencie, amplitúdy sú akoby prejavom niečoho, ale čoho? To zamlčujete! Čo je za tým všetkým viditeľným i neviditeľným, počuteľným i nepočuteľným – chvením, žeby to bol stvoriteľ? alebo to tu všetko okolo nás, i v nás pulzuje len tak samé od seba a pre srandu králikov?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *