Účastnístnici kurzov autogénneho tréningu

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Osnova kurzu

určeného zamestnancom organizácií a firiem.

Príručka autogénneho tréningu (Dr Kožiak)

 

     I. lekcia
 • zahájenie kurzu v úvodnej besede s účastníkmi, anketa  „prečo sa chcem zúčastniť kurzu, čo od neho očakávam“
 • základné informácie o AT, jeho možnosti i medze, podmienky nácviku, kto môže a kto by nemal cvičiť AT, diskrétnosť zvyšuje účinnosť
 • o relaxácii v súvislostiach, „tajomstvo autosugescie“, moc slova, alebo „Ako vyrobiť zlato“ – príbeh alchymistu
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu ŤIAŽE, prvého cviku AT, prvého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • päť zásad pre začínajúcich, individuálne konzultácie
 • II. lekcia
 • „Ako sme cvičili doma?“, odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie, usmernenie
 • „sila autosugescie“ – príbeh horolezca, príbeh rozhlasového moderátora, opernej speváčky
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu TEPLA, svalová relaxácia, druhý cvik AT, druhé písmeno abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • skupinový rozhovor, vyjadrenia cvičiacich k sprievodným pocitom a zážitkom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • III. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • „Čo vieme o dýchaní?“ – malá anketa
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK relaxovaného dýchania, nácvik skrátenej verzie AT, „objavovanie dýchania“ tretieho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • relaxácia ako regenerácia organizmu, zlepšenie metabolizmu až na bunečnej úrovni
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • IV. lekcia
 • „Ako sme cvičili cez týždeň?“ odpovede na otázky cvičiacich, doplnkové inštrukcie
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK pocitu SRDCA, objavovanie zážitku tepla tepu a srdca štvrtého cviku AT, štvrtého písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia)
 • „Ako zvýšiť svoje IQ“ – podľa Sokrata
 • „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu …“, ekológia duše, synergia vplyvov
 • úcta k srdcu, ako úcta k sebe, k daru života, k iným ľuďom
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • V. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK nácvik skrátenej verzie AT, objavovanie pocitu tepla v brušnej krajine piateho písmena abecedy autosugescie (hudobno-slovná relaxácia )
 • algoritmus piateho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VI. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK „chladu na čele“, šiesteho cviku AT, posledného písmena abecedy autosugescie
 • algoritmus šiesteho cviku
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • individuálne konzultácie
 • VII. lekcia
 • zdieľanie skúseností z domácich cvičení
 • uplatňovanie AT v rôznych životných a pracovných situáciách
 • technika mikrotréningu a bleskovej koncentrácie
 • „Čo sa stalo na palube APOLLO 11?“ mentálny tréning
 • „Ako prekonať sám seba“ (Oto Zaremba)“
 • „Štvoritý rittberger na psychologickom pracovisku“ – ideomotorický tréning (Jozef Sabovčík)

 

Inštrukcie na využitie univerzálnej varianty autogénneho tréningu v rôznych situáciách:

 • na upokojenie a zbavenie emocionálneho napätia
 • pri formovaní žiaducich postojov a vlastností
 • pri odvykaní  od škodlivých návykov
 • uplatňovanie tzv. bleskovej koncentrácie a odpútavania sa od rušivých vplyvov
 • náčrt možností ideomotorického uplatnenia autogénneho tréningu pri mentálnej príprave na verejné a mediálne vystúpenia, športové výkony, spev, skúškové situácie, hudobná interpretácia, atď.
 • inštrukcie k domácim cvičeniam, ich organizácia, spôsob koncentrácie na predstavy
 • Domáca úloha – Test integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • VIII lekcia       Záverečné stretnutie
 • Skupinové, anonymné vyhodnotenie výsledkov testu integrity osobnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
 • záverečná beseda spojená s imaginatívnym výletom
 • Čo nového ste zásluhou AT poznali a objavili?“
 • „Splnil kurz vaše očakávanie?“
 • „Len hudba povie doslova i čo sa nepomestí doslova“
 • Imaginatívna hudobno-slovná relaxácia PSYCHSIESTA, vyšší stupeň AT
 • Čo je to? – úspech v živote i v práci.

Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov

Organizačné predpoklady

Maximálny počet účastníkov jednej skupiny: 12 osôb a menej.

Trvanie kurzu:  7 +1  lekcií s odstupom týždňa, prípadne dvoch týždňov

Začiatok lekcií.: optimálne po 15 hod,

Čas trvania jednej lekcie: 2 hod.

Optimálny je paralelný beh 2 skupín. Najmä z hľadiska absencie účasti z pracovných a iných osobných dôvodov.

Tichá, nerušená miestnosť, s možnosťou zatmenia, prípadne s regulovaným osvetlením.

Pohodlné kreslá (ideálne s opierkou hlavy).

Video projektor a kvalitnejšie audioreprodukčné zariadenie.

Autogénny tréning – osnova kurzu

Vyjadrenia zamestnancov a manažérov o prínose autogénneho tréningu

Uplatnenie autogénneho tréningu v práci

 

Hits: 68

Jedna odpoveď na „Autogénny tréning – osnova kurzu pre zamestnancov“

 1. Skvelý kurz to je! Absolvovala som ho ešte v roku ruším 1997 ako pracovníčka NBS kde Dr. Kožiak pôsobil ako psychológ. Prínos samotného kurzu, ktorý bol zaradený do vzdelávania manažérov vidím v širších súvislostiach ako len naučiť sa relaxovať. Relaxácia je len základ pre získanie odstupu či nadhľadu od problémov, ktoré človeka trápia. Dostávali sme vtedy nahrávku každej lekcie na kazetách. Dodnes ich mám odložené a občas som sa k nim vracala.Teraz som zistila, že sú už digitalizované a dostupné každému a hocikedy. Skvelý počin. Vrelo Odporúčam, ak keď priamy kontakt je priamy kontakt. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.