web analytics
autogénny tréning titulka

KURZ AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU

KURZ AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU 

AUTOGÉNNY TRÉNING je osvedčená, vedecky overená a odporúčaná cesta uzdravovanie tela i duše, objavovania vlastných možností, cesta k spokojnosti, úspechu, nadhľadu, cesta k vnútornej slobode a životnej múdrosti.

kurz autogénneho tréningu
Účastnísci kurzu autogénneho tréningu v SRo

Podľa celého radu našich i zahraničných autorov sa autogénny tréning stal celosvetovo nielen najrozšírenejšou antistresovou a psychohygienickou metódou, ale v posledných 20 – tich rokoch sa stáva aj účinnou psychoprofylaktickou technikou, v kontexte prevencie zlyhania ľudského činiteľa v pracovnej sfére (piloti, operátori rizikových prevádzok, chirurgovia, vrcholoví manažéri, športovci, hudobníci a speváci, herci, redaktori, moderátori, …).

Popri naznačenom prínose autogénneho tréningu v pracovnej oblasti, je neoceniteľný aj jeho individuálny, osobný prínos. Vedie nielen k objektívnemu zlepšeniu telesného a duševného zdravia v mnohých oblastiach (kardiovaskulárne a tráviace ťažkosti, tréma, nespavosť, zvýšeniu imunity, atď.). Tiež k zvýšeniu výkonnosti,  k zlepšeniu sebauvedomenia, zvýšeniu integrity vlastnej osobnosti    a nakoniec, v prípade jeho dlhodobejšieho využívania i k jej rozvoju a racionálnej prestavbe.

letný kurz autogénneho tréningu
letný kurz autogénneho tréningu pilotov  (illustration photo)

Z výhod, ktoré autogénny tréning prináša zdravému človeku udávajú absolventi autogénneho výcviku zvyčajne, že:

• sa stávajú nenápadne pokojnejšími, vyrovnanejšími a vedia lepšie kontrolovať svoje emocionálne reakcie
• dokážu viac tlmiť nežiaduce návyky a nutkavé pocity
• vedia získať odstup od emocionálnych reakcií iných ľudí, čím zlepšujú svoje sociálne správanie a zvládanie náročnejších životných situácií
• dokážu sa lepšie adaptovať na realitu, vrátane akceptovania situácií neriešiteľných a nimi neovplyvniteľných
• si uvedomujú postupný nárast dôvery v seba samého

•zodpovednosť za svoje zdravie, za využitie svojich schopností

•to sa prejavuje lepšou organizáciou vlastného času a väčšou vytrvalosťou pri dosahovaní vytýčených cieľov
• po zvládnutí základného stupňa sa dokážu i v nepriaznivých podmienkach lepšie sústrediť na vykonávanú činnosť, úspešne ju zvládnuť a dokončiť.

 

First Officer chez Ryanair – Europe’s Favourite Airline, Slovenka Dominika RIEČANOVÁ, pilotka Boeingu 737 (illustration photo, zdroj:dobrenoviny.sk)

      Kurz autogénneho tréningu  opakovane vysielal Slovenský rozhlas (1993-94) . Na jeho realizácii v Experimentálnom štúdiu SRo sa  podieľali priami účastníci. Interpretmi relaxačných textov boli  Ladislav CHUDÍK a Pavol ŠRÁMEK . Autorom kurzu je PhDr. Milan Kožiak.

Individuálny autogénny tréning
Individuálny autogénny tréning (pohľad na psychologické pracovisko Čs. rozhlasu v Bratislave)

 

Za prínos v oblasti zdravotnej výchovy a zvládania závislostí bol tento kurz v roku 1995 ocenený medailou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), udelenou Gen. riaditeľom Hiroshi Nakajimom.

SÚHRN ODBORNÝCH POZNATKOV

1. lekcia kurzu autogénneho tréningu

Ocenenie WHO

 

Možnosť poslať správu, alebo dopyt (send our your feedback)

Hits: 15072

THIS SITE IS A MOSAIC OF FRAGMENTS FROM THE LIFE AND WORK OF THE AUTHOR. ALSO HIS VIEWS OF THE WORLD, MEETINGS WITH OTHER PEOPLE AND FRIENDS. THANKS FOR VISITING.