Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke

Aplikovaná psychológia na Slovensku – v slepej uličke

„V odbornej psychologickej verejnosti u nás i vo svete 
sa šíri názor, že medzi teóriou/výskumom a praxou, medzi akademikmi a praktikmi, vznikla
MEDZERA ktorá sa ďalej prehlbuje.“

Ako píše Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. táto téma vyvoláva záujem oboch strán diskutovať:

prof.PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
 • o povahe a príčinách vzniku tohto fenoménu ;
 • o jeho rozsahu a prejavoch, ktoré jeho
  prítomnosť potvrdzujú;
 •  o charaktere a konkrétnej podobe vzťahov medzi
  akademikmi a praktikmi;
 • o alternatívnych cestách a prostriedkoch prekonávania
  existujúceho stavu

Jeho príspevok na Medzinárodnej konferencii PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2020 nájdete nižšie.

Táto MEDZERA má však na Slovensku aj iné formy a podoby, ako sú tie medzi psychologickou teóriou a praxou. Výstižne ich vyjadruje  obrázok titulný obrázok tohoto blogu.

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke

Sedem smutných rokov právnej regulácie psychologickej činnosti (2014) TU

PhDr. Štefan Matula, PhD.

zakladajúci predseda Slovenskej komory psychológov.

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke
Štefan Matula
Od roku 1980 pracoval ako psychológ a výskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedol Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie. Roky sa venoval budovaniu integrovaného systému preventívnej a poradenskej starostlivosti o deti a mládež a metodickým vedením systému poradenských a preventívnych zariadení v školskom rezorte. Pôsobí ako súdny znalec v odbore psychológia. Bol dlhoročným predsedom Detského fondu Slovenskej republiky a je podpredsedom občianskeho združenia Slovenská komora psychológov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi uskutočnil množstvo najmä dlhodobých poradenských, príp. psychoterapeutických výcvikov a sociálno-psychologických tréningov nielen pre pracovníkov v školskom rezorte, ale i pre rôzne firmy a pre mimovládne a súkromné organizácie.

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke
Štefan Matula tretí zľava

 

O aplikovanej psychológii na Slovensku tiež:

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke

Slepá ulička slovenskej legislatívy v oblasti právnej regulácie psychologickej činnosti, PhDr. Štefan Matula, PhD. PhDr. Alena Kopányiová, PhD., Slovenská komora psychológov, O. Z., _ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie TU

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke

Príklad aplikačných rozdielov v praxi klinických a pracovných  psychológov

Aplikovaná psychológia na Slovensku - v slepej uličke
zväčšíte po kliknutí

Existuje medzera (gap) medzi výskumom a praxou v psychológii práce a organizácie?

Jozef VÝROST

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2020
DOSTUPNÉ po kliknutí, strany: 271-283

Príčiny súčasného prehlbujúceho sa kritického vývoja, však nespočívajú len v spoločensko-ekonomických  a politických pomeroch v štáte.   Kľúčovú úlohu pri uplatňovaní poznatkov a metód psychológie v spoločenskej praxi zohráva aj mimoriadne málo integrovaná úroveň jej poznatkov na globálnej úrovni.

Vo svojej novej knihe „Kaskády mysle“ na to poukazuje Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
„Každý z rešpektovaných prístupov poznávania človeka je svojho druhu kult. Má svojho guru, má svoj východiskový koncept, má istý stred záujmu, anglicky povedané „topic“, v ktorom je bezpečne ukotvený. Je to tá oblasť psychickej reality, ktorú má najpodrobnejšie preskúmanú, a pre ktorú má vytvorenú slušnú teoretickú schému výkladu Z nej potom vysiela lúče do ďalších oblastí ľudského bytia a vykladá to, čo je v nich nejasné vo svetle poznania tej časti človeka, v ktorej je doma. Biologicky orientovaný psychológ nielenže skúma súvislosti medzi správaním a pochodmi vo vnútri organizmu, on sa považuje za oprávneného vykladať všetko ľudské správanie, ako výlučný výsledok týchto pochodov.
To isté platí vo väčšej alebo menšej miere o každom prístupe. Takže, ako sme naznačili, v skutočnosti existuje minimálne šesť ideologicky nezmieriteľných psychológií s odlišnou problematikou, odlišnou terminológiou, odlišnou metodológiou a s úplne nezlučiteľnými teoretickými závermi.
Je nepochybné, že psychická realita, ako nazýva predmet psychologického skúmania D. Kováč, (1996) je mnohorozmerná a ak získané údaje premietame na dvojrozmernú plochu vedeckých publikácií, asi ako orgány neznámeho mimozemšťana na pitevný stôl, potom niektoré veci nutne ignorujeme. Berieme do úvahy to, čo vieme naisto, skombinované s tým, čo síce nevieme, ale si myslíme, že by to tak malo byť. Umožňuje to tvoriť takmer neobmedzené množstvo výkladov a interpretácií, čo je v psychologických vedách smutná realita.“
KASKÁDA MYSLE - Emil Komárik
str. 10, otvoríte kliknutím

 

 

Dostupné publikácieAplikovaná psychologie

Aplikovaná psychol=ogiaAplikovaná psychológia práce

 

Ku kritike dnešného stavu vedy

Ku kritike dnešného stavu vedy a problematike jej aplikačných možností v širšom kontexte sa 6. novembra 2023 v Inštitúte ASA, v Bratislave  uskutočnila pozoruhodná verejná diskusia.

Podnetom k jej konaniu bolo vydanie rovnomennej knihy:

Marek Hrubec, Emil Višnovský (eds.)
Towards New Research Era: Global Comparison of Research Distortion
(Leiden, Boston: Brill, 2023)

Marek Hrubec, Emil Višnovský (eds.)
K novej vedeckej epoche: Globálne porovnanie deformácií vedy
(Bratislava: vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023)

Hlavní hostia:
Marek Hrubec, Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Emil Višňovský, Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Sťahel, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i

Spoludiskutujúci:
Martin Profant, Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Peter Dinuš, Ústav politických vied SAV, v.v.i.
Jozef Lysý, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Martin Muránsky, Inštitút ASA/Filozofický ústav SAV, v.v.i.

 

Blog „Aplikovaná psychológia na Slovensku – v slepej uličke“ napísal a edituje PhDr. Milan Kožiak

 

3 odpovede na „Aplikovaná psychológia na Slovensku – v slepej uličkes“

 1. Je to boj na niekoľkých frontoch: zaslepení výskumníci – zavalení praktici, elitársky klinici – tí ostatní, nevzdelaní politici – potreby spločnosti. To je na dlho. Nakoniec však zvíťazí zdravý rozum, ale to sa musia vymeniť aspoň dve generácie. Na Slovensku možno aj tri. 🙂

 2. Čo dodať? Snáď len to, že vítam a oceňujem tento príspevok, ktorý by mohol rozčeriť stojaté vody. Aj snáď aj niektorých „rozčertí“ – je to vždy užitočné. Ak nevystúpime z vlastného rybníka stáva sa z neho močiar. Ďakujem PhDr. Kožiakovi za jeho úsilie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *