Panclinical Psychologism

Aplikovaná psychológia na Slovensku – v slepej uličke

O aplikovanej psychológii na Slovensku

PhDr. Štefan Matula, PhD.

zakladajúci predseda Slovenskej komory psychológov.

Sedem smutných rokov právnej regulácie psychologickej činnosti (2014) - Štefan Matula
Štefan Matula
Od roku 1980 pracoval ako psychológ a výskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedol Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie. Roky sa venoval budovaniu integrovaného systému preventívnej a poradenskej starostlivosti o deti a mládež a metodickým vedením systému poradenských a preventívnych zariadení v školskom rezorte. Pôsobí ako súdny znalec v odbore psychológia. Bol dlhoročným predsedom Detského fondu Slovenskej republiky a je podpredsedom občianskeho združenia Slovenská komora psychológov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi uskutočnil množstvo najmä dlhodobých poradenských, príp. psychoterapeutických výcvikov a sociálno-psychologických tréningov nielen pre pracovníkov v školskom rezorte, ale i pre rôzne firmy a pre mimovládne a súkromné organizácie.

Sedem smutných rokov právnej regulácie psychologickej činnosti (2014) TU

Štefan Matula
Štefan Matula tretí zľava

 

O aplikovanej psychológii na Slovensku tiež:

Slepá ulička slovenskej legislatívy v oblasti právnej regulácie psychologickej činnosti, PhDr. Štefan Matula, PhD. PhDr. Alena Kopányiová, PhD., Slovenská komora psychológov, O. Z., _ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie TU

Aplikovaná psychologie

Aplikovaná psychol=ogia

Aplikovaná psychológia práce

rozdiely v aplikačnej teórii a praxi

Príklad aplikačných rozdielov v praxi klinických a pracovných  psychológov

DIFERENCIÁLNA ANALÝZA PSYCHODIAGNOSTIKY

zostavil a editoval PhDr. Milan Kožiak

Hits: 50

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.