Ako sa chrániť pred propagandou?

Ako sa chrániť pred propagandou a vojnovým stresom?

AKO SA CHRÁNIŤ PRED PROPAGANDOU a vojnovým stresom?

 

Milan Lasica

Inšpiráciou k tomuto blogu  bola  rozsiahlejšia redakčná štúdia
**„Is it possible to protect yourself from propaganda?“**

uverejnená na dvojjazyčnom (en, ru) portáli istories media .
Založili ho a editujú poprední ruskí novinári, ktorí tesne pred i po začatí Putinovej „špeciálnej operácie na Ukrajine“ opustili Rusko.

Je vhodné poznamenať, že redakčný i autorský pohľad týchto novinárov na propagandu je dosť jednostranný a abstrahuje od skutočnosti, že nástroje propagandy účelovo využívajú obe strany frontu.  Iste je to podmienené ich novinárskymi a životnými skúsenosťami. Napriek tomu sú však niektoré rozhovory s naslovovzatými odborníkmi vo svojej podstate natoľko inšpiratívne, že som sa pokúsil v ponúknutom blogu odpútať od tohto ich videnia a objektivizovať niektoré ich univerzálne a pre jednotlivca cenné myšlienky. V závere ponúkam odkaz na jednu účinnú a dostupnú cestu zachovania vlastnej integrity a osobnej „imunity“ pred vplyvom propagánd, mediálnych manipulácií a vojnového stresu.

Psychologické vedy, teória komunikácie a vedy o ľudskom mozgu sa už dlho pokúšajú odpovedať na naznačené otázky a vyvinúť účinné spôsoby ochrany pred ich negatívnymi vplyvmi.
Záujem o získané poznatky v posledných mesiacoch prudko narástol, najmä v dôsledku vojny, ktorá prebieha na Ukrajine a dotýka aj Slovákov.

source: pinterest

„Prvou obeťou vojny je pravda.“

Táto veta môže znieť azda niekomu trochu pateticky. Nazdávam sa však, že pri hľadaní pravdy a jej rozlišovaní od propagandy, zámerných lží a hoaxov je nevyhnuté zotrvať na ich odhaľovaní. Nielen kvôli obetiam každej vojny ale aj preto, aby sme ďaľšie vojny ani obavy z nich už nikdy nemuseli zažívať.
Môže k tomu prispieť aj psychológia, ktorá len pomaly odkrýva odveké tajomstvá účelovej manipulácie s ľudským vedomím. 

Tie poznatky však vonkoncom nie sú povzbudivé.

Viaceré z nich preukázali, že „Ak je už človek infikovaný propagandou, je takmer nemožné ho zachrániť. „– hovorí docentka psychológie Anna Fenko z Fakulty sociálnych vied Amsterdamskej univerzity. Indoktrinácia propagandou je takou silnou zbraňou, že tragicky rozdeľuje nielen štáty, národy,  ale aj  samotný národ, ak sa  stal objektom pozornosti propagandistov. Tiež traumatizuje celé rodiny,  pokrvných príbuzných, ktorí sa ocitli na opačných stranách frontovej línie. Títo neveria, že sú ovplyvnení propagandou ani vtedy ak im príbuzní rozprávajú o zverstvách a bombových útokoch, ktoré osobne zažili. Ako je to možné? Ako sa propagande darí až takto otráviť mozog Homo sapiens? Ako táto infekcia prebieha a je možné pred ňou ochrániť seba a našich blízkych?
Podľa vyššie uvedeného zdroja bolo za posledných 20 rokov realizovaných viac ako 40 štúdií o účinnosti rôznych metód boja proti propagande, tzv. imunizácii jej účinkov. Tie však nie sú – žiaľ (či našťastie?) – extra účinné. Podobne ako rôzne laické , „úprimné“ snahy presvedčiť svojich priateľov či rodičov, že to oni sú ovplyvnení propagandou.

Neraz to viedlo k ostrým konfliktom a rozchodom v rodinách. Z Ukrajiny, ale aj samotného Ruska a nakoniec aj u nás, zo Slovenska sa k nám dostávajú príbehy až s tragickými koncami. Viaceré experimentálne štúdie skúmali a porovnávali vnímanie rovnakých argumentov a faktov pred po pôsobení propagandy u rôznych skupín ľudí. Žiadna z nich však nepreukázala, že by ľudia zmenili svoje názory, ktoré sa u nich vyvinuli ako dôsledok propagandy.

„To znamená, že presvedčiť človeka infikovaného propagandou je takmer nemožné.“

Ak raz dôjde k mimovoľnému „vpečateniu“ istých postojov a názorov do našej psychiky – ich zapojenie do hodnotenia javov, vzťahov a súvislostí vnímanej informácie, reality, alebo hoci len ľudskej  tváre je takmer okamžité.  Existujú štúdie, ktoré ukazujú, ako propaganda zneužíva tieto dispozície človeka, ako ovplyvňuje váš mozog a ako nás núti robiť zlé veci. Napríklad zabíjať iných ľudí vo vojne.

„Myslím si, (*zdôvodňuje ďalej Anna Fenko), že najhoršie rozhodnutia robíme vtedy, keď sme nahnevaní, vystresovaní, unavení, bojíme sa, alebo sme sfanatizovaní.  V takýchto chvíľach sme najmenej schopní kritického myslenia. V takýchto chvíľach nedokážeme regulovať naše najsilnejšie zlé emócie. Myslím si, že cieľom propagandy je manipuláciou emócií zmeniť ľudí tak aby nakoniec poslušne a dokonca aj aktívne urobili  hrozne nesprávne rozhodnutia v záujme mocných.“  

Zdroj: by Chitrapa at English Wikipedia

„Ak sa pozrieme na mozog, hormóny, gény a všetko ostatné, čo nás robí tým, kým sme, sme ako všetky ostatné primáty: delíme svet na „my“ a „oni“. A robíme to automaticky. Robíme to v zlomku sekundy. V tomto kontexte vzhľadom na obmedzený rozsah blogu odkazujem aspoň na rozhovor (uverejnený na rovnakom portáli https://istories.media/ ) s jedným z najznámejších svetových neurovedcov, profesorom Stanfordskej univerzity Robertom Sapolskym na tému „Prečo ľudia robia zlo … ?“

Naša povaha je taká, že sa k „nim“, k tým „cudzím“ správame veľmi predpojato – hovorí Sapolsky. „V tomto smere sme ako všetky ostatné primáty. Istou nádejou pre mier je prekvapujúce zistenie, že je zároveň aj pomerne ľahké manipulovať s tým, koho presne považujeme za „našich“ a koho za „outsiderov“.“ Propaganda veľmi efektívne spája inštinktívne emócie s našou reakciou. Sapolski pripomína „Aj keď ste schopní kriticky myslieť, ak máte to šťastie, máte dar takejto schopnosti aj vtedy bude neraz ťažké odolať jej.“
Vedci hovoria, že problém nie je ani tak v tom, že by ľudia nechceli poznať pravdu, napr. o páde dvojičiek v New Yorku, o zostrelení Boegingu MH17 nad Ukrajinou, o príčinách vojny na Ukrajine, o masakri v Buči, … .

Skutočným problémom je, že stále viac ľudí prestáva veriť v pravdu ako takú.

V tomto kontexte sa vynára viacero otázok. Jednou z nich je napríklad otázka: „Sú internet a digitál darmi ľudstvu?“ Najhoršie na týchto výdobytkoch je to, že propaganda nielen premieňa “reál na virtuál”, ale to, že manipulátori a propagandisti z oboch brehov tvrdia, že ich “virtuál je reál”.

Civilizácia stojí pred novým obdobím “post reality”, “post faktov”, “post pravdy”, ktoré môžeme vnímať aj nebývalý CHAOS.

Bude nakoniec všetko len virtuálna ilúzia a „pravdu“ bude mať ten, kto bude mať väčšiu a silnejšiu armádu?! Samozrejme mierotvornú. Čaká nás nový Babylon? Dokáže si s tým ľudstvo poradiť?

Relativizácia PRAVDY

má už dnes závažné dôsledky na celú ľudskú civilizáciu, na jej rozvoj a hroziaci úpadok.
Príčin je mnoho.
„Právd“ môže byť v dnešných časoch explózie šírenia informácii hneď niekoľko a nie je možné ich nezávislé hodnoverné overenie, pretože všetko je bleskovo kontra-propagandisticky zmanipulované.

Napr. už len číselné fakty médiami udávaných fyzických obetí na strane napadnutých, alebo na strane agresora môžu byť diametrálne odlišné. U človeka  (percipienta) vtedy dochádza k tzv. kognitívnemu preťaženiu mozgu, ktorý nakoniec dospeje k presvedčeniu, že „všetci klamú“. A keďže žiadna pravda neexistuje, ľudia prijmú za svoj názor, ktorý je psychologicky pohodlnejší a ktorý zdieľa a schvaľuje väčšina.“
Celkom pokojne sa tento jav dá charakterizovať ako „mentálna hmla“, ktorej dôsledkom je stádovitosť v konaní a iracionalita v našom myslení.

George Orwell

Nastáva hromadný útlm zdravého rozumu, ľudskosti a racionality. To je stav nedôstojný človeka blízky ochoreniu známemu z psychiatrie ako „davová psychóza“. Je len otázkou času kedy budú padať múry, zarinčia zbrane, začnú padať bomby a budú zomierať nielen vojaci na frontových líniách, ale aj celkom nevinní ľudia. Medzi tými deľmi boli a iste sú aj noví ; „Mozart“, „Einštein“, „Phil Jobs“, „Matt Mullenweg“ (jeden z mužov, ktorí stvorili WordPress, slobodný a nezávislý webový softvér dostupný každému čo i len trochu gramotnému človeku). Ak chcete tak aj ďalšia „Adriana Kučerová“, „Mirka Musilová“, „Alina Zagitová“, alebo hoci aj „Marek Hamšík“.

… a práve tieto, ani len netušené straty – ako dôsledky VOJNY a jej propagandy sú tie, ktoré by mali ľudstvo najviac znepokojovať a burcovať.

„Všetci utekali – tak som bežal tiež“

– prastaré, primitívne, no stále fungujúce pravidlo prežitia v situácii neistoty. Keď sú normy zničené a okolo sú nepriatelia a nebezpečenstvo, nie je čas pýtať sa: „Prečo?“ „Čo? Kde je pravda?“.
Podľa psychológa Daniela Kahnemana, oceneného Nobelovou cenou za teóriu rozhodovania, viac ako 90 % našich činov nevykonávame racionálne, ale automaticky, pod vplyvom emócií, spoločenských noriem či zvykov. Človek zapína mozog len vtedy, ak sú splnené tri podmienky: po prvé, rozhodnutie je pre neho osobne veľmi dôležité. Po druhé, má dostatok zdrojov – času, informácií a vedomostí – na zváženie svojho rozhodnutia. A po tretie, je v pokojnom stave, nikam neuteká a nemusí sa báť ohrozenia. Vo všetkých ostatných prípadoch nie sme schopní nasledovať hlas rozumu. (D.Kahneman, Myslenie rýchle a pomalé, vyd. AKTUELL, slovak edition 2019).
„Existuje nádej, že opar propagandy niekedy opadne a že ľudia dokážu zapnúť svoje mozgy? „- pýta sa Kahneman. “

Teoreticky existuje. Na to však musia byť splnené tieto tri podmienky: musí sa pre nich stať nevyhnutným triezve vnímanie reality, musia mať dostatok času a kognitívnych zdrojov na analýzu informácií a nesmú prežívať stres.“

Je odstrihnutie od médií a internetu riešením?

Mnoho ľudí, medzi nimi aj viacerí známi a priatelia riešili problém ochrany seba i svojich blízkych pred propagandou tak, že sa celkom odstrihli od médií a sietí. Iste – aj to je spôsob, pokus ako si zachovať vlastnú integritu. Ibaže skúsenosti opakovane potvrdzujú, že takáto úniková izolácia od informácií vedie časom k ilúziám o dianí vo svete, vytesňovaniu aj závážných skutočností, zmätenosti a nakoniec k vážnym osobnostným zlyhaniam a vzťahovým problémom.  Jednotlivec ich nedokáže sám, bez odbornej pomoci úspešne riešiť.

Už v prípade očakávaní z vyhrotenia vojnového konfliktu  môže dôjsť  u niektorých jednotlivcov až k ich paralizovaniu, niekedy aj k vystupňovaniu agresivity a  poruche nazývanou Posttraumatický stresový syndróm.

Posttraumatická stresová porucha
Dostupné po kliknutí

 

Otázkou je, ako tieto podmienky pacifikovania účinkov propagandy zmysluplne zabezpečiť. Pomerne jednoduché je to v individuálnych prípadoch, aj to len v prípade záujmu získať takúto záštitu. Existuje viacero osvedčených, vedeckých overených a účinných ciest k získaniu odstupu, nadhľadu, ciest k vnútornej slobode a životnej múdrosti.

Žiadna z nich však nie čarovným prútikom a neúčinkuje ako „acylpirín“. každá z nich si  vyžaduje  istý nenáročný „tréning“ a  čas. 

Na jednu z nich sa môžete vydať ak zájdete na zdieľanú stránku. Podrobný „bedeker  nájdete TU.

Želám vám na tejto ceste mnoho objavov, obohacujúcich zážitkov, nezdolnú, pokojnú rozvahu  mier v sebe a predovšetkým  vôkol VÁS .

Ako sa brániť propagande?
OSLOBODZUJÚCA ZÁŠTITA. Picture Source Adobe Stock , licence standard, gratis per Web, social, email, e dispositivi mobili., autor: Jorm Sangsorn

Blog napísal, zostavil a editoval PhDr. Milan Kožiak. Vojenskú službu absolvoval v Armádnom vedecko-výskumnom psychologickom pracovisku Vojenskej akadémie AZ. Neskôr pracoval 19 rokov ako rozhlasový psychológ v Československom a Slovenskom rozhlase  (do roku 1994) a 14 rokov ako psychológ práce a organizácie v Národnej banke Slovenska. 

24 odpovedí na „Ako sa chrániť pred propagandou a vojnovým stresom?“

 1. I am not sure where youre getting your info but good topic I needs to spend some time learning much more or understanding more Thanks for magnificent info

 2. you are in reality a just right webmaster The site loading velocity is incredible It seems that you are doing any unique trick In addition The contents are masterwork you have performed a wonderful task on this topic

 3. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 4. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person supply on your guests Is going to be back incessantly to investigate crosscheck new posts

 5. certainly like your website 🙂 but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I will definitely come back again 🙂

 6. There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

 7. I was pretty pleased to find this great site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you book marked to look at new information on your web site.

 8. Podnětný pokus o nezaujatý, nestranný pohled. Oceňuji osobní vklad autora a jeho odvahu poukázat na to, že každá mince má dvě strany. Je přínosné šířit takové ideje ve veřejnosti. Za sebe děkuji.

 9. Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 10. Can I simply say what a comfort to uncover somebody who really understands what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you certainly have the gift.

 11. I’m excited to uncover this page. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you book marked to check out new stuff on your web site.

 12. Hello there! This post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 13. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 14. It’s hard to come by educated people on this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 15. That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 16. Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 17. Jsem unesena pestrostí a bohatstvím této stránky. Nejde jen o to, že design je poutavý, ale její obsah mi nedovolil odpoutat se od ní. Už jsem to chtěla přerušit do zítra :), ale nové a zajímavé věci mě držely ještě dlouho. Odborný i osobní vklad zkušeného psychologa je víc než jen mozaikou jeho života a práce. Je to výpověď s odkazem lidskosti, někdy i mírně ironicky laskavá, co je mimořádně cenné zvláště v těchto časech. Tato slova vkládám k tomuto blogu o válce, ale mohla by být vložena k kterémukoli blogu na této stránce. Děkuji za ty pocity oduševnění, které jsem už udávno nezažila. Přeji autorovi všechno nejlepší, dobré zdraví a mnoho sil do dalších příspěvků, které si jistě s radostí prohlédnu a přečtu.

 18. I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 19. I wonder how to reach the consciousness of the Russians and make them realize that every day in Ukraine RUSSIAN SOLDIERS DIE and military equipment is being destroyed on a mass scale. Why destroy and demolish when you can build and create a new, better world.
  WAR is suffering, crying, sadness and death, do you have any ideas to convince Russians that Vladimir Putin should retire, bask in the sun somewhere in warm countries and end this bloody conflict in Europe.

  It is a great idea to select random companies from Russia on Google business cards and add opinions about anti-war content and make people in the country aware that Putin is doing wrong.

  Please take a moment to select a random company on the Google map and add your opinion about anti-war content.

  It is also worth informing Russians about the possibility of VPN connections because Russia is blocking a lot of content on the Internet and sowing sinister propaganda by not giving people access to real information

  Peace be with you!
  Thank you
  Tomasz Jerzy Michałowski
  Poland

 20. Napíšem to priamo: najviac som si dané skutočnosti uvedené v článku uvedomovala pri voľbe prezidenta. Rozdeliť ľudí, bojovať proti „zlu“ , to bola manipulácia vedúca k extra masívnej davovej psychóze. Propaganda xxxl. Ak by sme hodnotili vysledok, prídeme zrejme k tomu istému záveru.

 21. Dobrý pokus o tzv. racionálny pohľad na veci vojny a propagandy. Existuje všaj aj iný – metafyzický pohľad, ktorý pristupuje k téme z iného uhla videnia sveta. Trochu ho načrtáva príspevok, ktorý bol pôvodne napísaný pre iné médium. „Odchádzajúci (starý) duch doby žije v čísle tri. Nový prichádzajúci duch doby pôsobí v rozmere čísla štyri. Mnoho ľudí dnes nevie pochopiť, ako sa za posledných 30 rokov mohlo tak veľa zmeniť smerom ku všeobecnému úpadku.
  Rozlišuje 4 základné typy ľudí: Prvá skupina sú tí najnevyzretejší v duchu. Pre nich je typické, že vidia len jednu stránku veci (tú, ktorá im vyhovuje), všetko je im hneď „jasné“, nepochybujú o sebe a svojej „pravde“.
  Druhá skupina, to sú nešťastní ľudia: vidia, že všetko je asi inak, hľadajú pravdu, ale napriek veľkej snahe ju nenachádzajú.
  Do tretej skupiny pred časom patrilo najviac ľudí: sú to tí, ktorí podobne ako tí v druhej skupine hľadajú a pracujú, ale po veľkom úsilí aj nachádzajú želaný výsledok.
  Vo štvrtej skupine je málo jedincov. Táto skupina sa na pohľad podobá tej prvej skupine, ale rozdiel je podstatný. Vo svojej zrelosti ducha si počínajú ľahko a neomylne, nemusia sa namáhať a hľadať pravdu, pravda z nich vystupuje sama, lebo sa k nej vývojovo už dopracovali.
  Čo sa stalo hlavne za posledných 30 rokov? Skupina vplyvných chytrákov urobila svojou agitáciou z väčšiny členov druhej a tretej skupiny hlupákov prvej skupiny. Misky váh sa naklonili inak, ako bolo prirodzené.
  Dnes sa často ľudia odvolávajú na 4 jazdcov apokalypsy, majú svojím spôsobom pravdu, ale nevedia rozlišovať.
  Prvý jazdec bol biely. Je to fáza vývoja, kedy bol človek ešte čistý – nevinný, lebo sa ešte celkom nespojil s hmotou fyzického sveta. Druhý jazdec bol červený. To je fáza vývoja, kedy sa človek naplno spojil s hmotou a tým aj s vplyvmi démonických síl vo svojej krvi (preto červený) a bojom o pozdvihnutie svojej duše a rozšírenie obzoru ducha sa stáva vyšším tvorom ako zviera.
  Tretí jazdec je sivý. Sivá je farba pána hmoty a zmyslového vnímania sveta. Sivý jazdec začal ovládať svet, ktorý vníma realitu len cez telesné zmyslové orgány. Toto vnímanie je spojené so smrťou.
  Štvrtý jazdec bude čierny. Čierna je v jednom zo svojich rozmerov farbou premeny do vyššej kvality. Preto existuje obraz čiernej madony, preto mala Snehulienka čierne vlasy. Je to stupeň, ktorý sa dosahuje po veľkom utrpení, ktoré dozrelo do poznania.
  Kresťanský idol a vzor povedal: Ja som cesta, pravda a život.
  Spojenie „ja som“ je výraz prítomnosti ducha. Cesta je vývoj ducha človeka cez svojho fyzického nositeľa – krv. Pravda je dosiahnuté poznanie podstaty všetkého. Život je vedomie seba spojené s možnosťou existencie v rovine, ktorá je v stálom pohybe.
  V rozprávkach je cesta (vývoj) v zobrazená v obuvi hrdinu, pravda je v prsteni a život je v symbole meča (egyptský anch).
  Striedajú sa nám symboly v číslach 3 alebo 4 podľa toho, pre ktorého ducha doby sú určené. Pre dogmu vedy alebo náboženstva starého duch doby je to trojka, pre ducha hľadania poznania a dobývania slobody je to štvorka. “ (Jozef Mužlay)

 22. pravda nemoze byt obetou vojny,pretoze je nekonfliktna a večna..je jej uplne jedno ako ju kto prezentuje a co si o nej kto mysli…ucet bude treba zaplatit,kazdy by mal preto vediet,co si “ objednava-objednaval“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *