Teacher stress

Aj výborný učiteľ môže nad sebou stratiť kontrolu. Prečo?

Aj výborný a trpezlivý učiteľ môže nad sebou v triede stratiť kontrolu. O koncentráciu na učenie žiakov ho môže obrať frustrácia či pocit ohrozenia, ktorý sa objavuje so šikanou zo strany kolegov či nadriadeného.

"Čo majú znamenať tie známky?“ http://www.burjanoskole.sk
“Čo majú znamenať tie známky?“
www.burjanoskole.sk

Kde sa mobbing a bossing v školstve berú? Psychológ a pedagóg Miron Zelina hovorí, že vysoká záťaž či viac stresov oproti minulosti spôsobujú na pracoviskách napätie, nervozitu, impulzívne reakcie alebo uzatváranie sa do seba.

“Takými stresmi je veľa úloh v určitých časových úsekoch, byrokracia, časté zmeny predpisov, čo vedie k chybám a ku konfliktom. Ďalej je to nedostatok učebníc a dobrých metodických materiálov, čo sťažuje prípravu na vyučovanie,” približuje.

Help teacher

Pod stres sa však podľa odborníka podpisuje aj zhoršujúce sa správanie žiakov k učiteľom, no aj rodičov k učiteľom. A zároveň… “Riaditeľ niekomu povolí ďalšie vzdelávanie, niekomu nie, niekoho odmeňuje, iného nie, niekto má veľa nadpočetných hodín, iný nie, a tak ďalej,” podotýka Zelina.

Kto sa s kým pozná

Podľa viceprezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana pretrvávajú v školstve socialistické mechanizmy. Šikana, ako tvrdí, vzniká tam, kde sa nadriadeným nestane človek na základe morálnych či odborných kvalít.

“Fungujú tam skôr mechanizmy, kto sa s kým pozná, kto je s kým kamarát, to je väčšinou dôvod narušených vzťahy na pracovisku,“ vysvetľuje.

Ak nadriadený vychádza z prostredia rodinkárstva alebo ho priamo zavádza, prostredie je náchylnejšie šikanovať.

Presadiť vôľu nasilu

Spriaznení ľudia vedia toho, kto má moc, podržať a nadriadený si vie dovoliť viac.

“Začne sa u neho prejavovať vedomie moci a prestáva rešpektovať základné pravidlá: počúvame sa, hoci niekto má iný názor, rešpektujeme sa, sme k sebe féroví. Ak nie je po jeho, presadí svoju vôľu nasilu,“ komentuje jav Crmoman.

Následne sa podľa neho začnú k presadzovaniu vôle pridružovať i veci, pri ktorých klesá ľudská dôstojnosť.

“Už to nie je o tom, že zamestnanci sú partneri spolupráce, ale o tom, že niekto je vyššie, niekto nižšie a tomu, kto je nižšie sa to dá aj najavo. Vzniká odstup a prichádzajú javy, že si povedzme riaditeľ dovolí prísť do zborovne a na všetkých nakričať.“

teacher-burnout

Vplyv aj na žiakov

Šikanovanie kolegov či podriadených má svoj vplyv aj na samotných žiakov.

Frustrovaný učiteľ alebo učiteľ, ktorý sa cíti byť ohrozený, sa totiž nemôže dobre sústrediť na učenie. A nielen to. “Skôr a častejšie ho znervóznia  aj  menšie prehrešky žiakov. Žiaci vycítia  nepohodu učiteľa, a tak sa netvorí dobrá klíma, v triede nie je uvoľnenosť, radosť, sústredenosť na učenie,” vysvetľuje Zelina.

Inšpekčné správy riešenia sťažností na učiteľov ukázali, že porušenie noriem správania sa zo strany učiteľa sú najmä preto, že učiteľ nezvláda stresové a konfliktné situácie.

Podľa odborníka je dôvodom vplyv emócií, únavy, často pocit krivdy, že niekde koná neprimerane či impulzívne.

“Inak to môže byť veľmi dobrý učiteľ, ovládajúci etiku učiteľa, metódy, didaktiku, ale napríklad na tej piatej vyučovacej hodine je vyčerpaný, bossingom znervóznený, žiaci ho provokujú svojou nedisciplinovanosťou a v takomto psychickom stave urobí niečo alebo povie niečo nevhodné, čo potom ľutuje.”

Stanislava Harkotová

Odkaz na pôvodný zdroj

 

Views: 54

4 odpovede na „Aj výborný učiteľ môže nad sebou stratiť kontrolu. Prečo?s“

  1. Situáciu dosť vystihuje vtip – Učiteľov zápis v žiackej knižke:”Váš syn odmietol zotrieť tabuľu”. Odpoveď rodiča v ŽK: “Váš žiak odmietol vyniesť smeti”… Keby tá podstata nebola smutnou skutočnosťou, mohol(!) by to byť celkom dobrý vtip.

  2. “Učitelia už nemajú žiadne páky, aby mali v triede rešpekt.” – sorry vážení, čo systém dovolil a vy ste celé roky mlčali, to máte. Ak by systém fungoval, rodič by sa nemohol vyhrážať, že pozná toho alebo toho, že vezme dieťa do inej školy. Taký bordel aký je v slovenskom školstve, tak taký majú málokde. Príliš veľa ľudí a detí si robí čo chce! 🙁

  3. Pokiaľ si rodič neváži prácu učiteľa, nevychováva dieťa aj doma , lebo naň nemá čas, učiteľ je bezmocný vo výchovno-vzdelávacom procese. Pre dieťa nemá cenu jeho snaha, lebo ani rodič si ho neváži, vždy dá za pravdu svojmu dieťaťu, nič si neoverí.Všetka vina neúspechu sa kydá na školu, učiteľov. Na dieťa sa nesmie ani zvýšiť hlas , hoci učiteľovi vulgárne nadáva, napáda ho.Kedysi mala škola oporu v rodine. Ak sa žiak previnil, rodič ho potrestal, bola náprava, zlepšili sa výsledky.Teraz si príde rodič “zgustnúť” na učiteľovi všetka vina je na jeho pleciach.Vedenie ho nepodrží, lebo sa začne rodič vyhrážať.Učitelia už nemajú žiadne páky, aby mali v triede rešpekt. Potom sa nedá ani poriadne učiť, keď vyučovanie narúša dieťa nejakého zbohatlíka, ktoré sa ešte do očí vyhráža, čo učiteľovi všetko rodič urobí, keď….Je to začarovaný kruh. Som zvedavá ako bude vyzerať výuka sexuálnej výchovy v rodine, keď sa to má v referende rušiť.Budú to opäť bociani, alebo tvrdá realita ulice?!

  4. Práca učiteľa patrí k tým najnáročnejším, aj bez toho všetkého čo píše tento článok. Byrokracia, bossing, šikana a dnešné deti, to všetko spolu vytvára tlak, ktorý sa nedá dlho vydržať! Aj učiteľ je len človek, nehovoriac o tom, že ženy učiteľky sú zraniteľnejšie, pretože sú citlivejšie na všetkú tú nespravodlivosť a krivdu, ktorá sa im dostáva od spoločnosti, ako muži. Učitelia potrebujú pomoc a oveľa väčšiu podporu, aká sa im v skutočnosti dostáva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *